2019-09-17

X

X: komt regelmatig voor in klassementen van wedstrijden en duidt dan niet op een renner met X-benen, maar wel op een renner die gedeclasseerd werd, meestal wegens het gebruik van doping.

2019-09-17

X

X - Aanduiding die wordt gebruikt om de uitoefenprijs aan te geven van een afgeleid product ofwel derivaat.

2019-09-17

X

X - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de x, de vierentwintigste letter van het alfabet Zie ook x

Lees verder
2019-09-17

X

X is eigenlijk geene letter van het Nederlandsche alphabet en komt in Nederlandsche woorden niet voor. Zelfs de naam Texel maakt hierop geene uitzondering, want hij is eene verbastering van Ter IJssel en moet dus niet met x maar met eene dubbele s worden geschreven. Trouwens Roemer Visscher noemde zijne dochter niet Texelschade, maar Tesselschade. Deze letter is de 14de van het Grieksch alphabet en vermoedelnk uit de samech der Phoeniciërs ontstaan. Zij werd door de Romeinen overgenomen. De Ita...

Lees verder
2019-09-17

X.

X. -

2019-09-17

X

X - de uit het Latijn overgenomen 24ste letter van ons alphabet, de Ѯ (ksi) der Grieken, door hen aan het Phoenicische alphabet ontleend, met den klank ks. Als cijfer bet. X in het Lat. 10 — in het Gr. met een accentteeken rechts boven 60 — met dat teeken links onder 60.000. In de wiskunde duidt men met x een onbekende grootheid aan; op oude Fr. munten bet. x: te Amiens geslagen. — Afkortingen: X. P. (op telegrammen) = exprès payé (de expresse bestelling betaald); X. P. als Christusmo...

Lees verder