Wat is de betekenis van Wreed?

2024-05-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

wreed

(1980+) (jeugd) prachtig; leuk: een wrede film, een wreed boek. Opgekomen in de Amsterdamse jeugdtaal in het midden van de jaren tachtig van vorige eeuw, om zich daarna razendsnel te verspreiden over heel Nederland. Kenmerkend voor jeugdtaal is o.a. het aanwenden van een woord met een pejoratieve klank in een positieve betekenis. Weliswaar komt wre...

2024-05-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wreed

wreed - Bijvoeglijk naamwoord 1. heel onvriendelijk Synoniemen gemeen, harteloos

2024-05-19
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wreed

wreed - bijvoeglijk naamwoord 1. wie een ander met opzet pijn of verdriet doet ♢ het is wreed om die hond buiten te laten slapen 2. heel erg goed of leuk ♢ dat feest bij Kevin was wreed, joh! Bijvo...

2024-05-19
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

wreed

erg (informeel) De ene zal het niet geestig vinden, de andere zal wreed gelachen hebben. Zo gaat dat nu eenmaal. (Het Nieuwsblad) Niet alleen bij negatieve bijvoeglijke naamwoorden ('wreed koud, wreed slecht weer'), maar ook bij positieve ('wreed plezant, wreed goed weer'). Belgisch-Nederlandse Standaard...

2024-05-19
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

wreed

zeer. Hij was wreed content dat zijn wedde was verhoogd.

2024-05-19
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

wreed

(bn. en bw.) erg: wreed koud

2024-05-19
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Wreed

Wreed - informele jeugdtaal voor ‘tof, leuk, fijn’. In deze betekenis mogelijk afkomstig uit Vlaanderen en populair gemaakt door humorist Urbanus. Kuitenbrouwer (1987) oppert evenwel dat wreed, net als strak, in sommige betekenissen uit Surinaamse kringen komt. In het Surinaams-Nederlands wordt wreed niet alleen gebruikt voor ‘pijnlijk, vervelend’,...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-19
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Wreed

heel leuk, heel goed, heel mooi. Opgekomen in de Amsterdamse jeugdtaal in het midden van de jaren tachtig, om zich daarna razendsnel te verspreiden over heel Nederland. Kenmerkend voor jeugdtaal is o.a. het aanwenden van een woord met een pejoratieve klank in een positieve bet. Weliswaar komt wreed in Zeeland vrijwel uitsluitend voor in positieve z...