Wat is de betekenis van Wraking van getuigen?

2024-04-16
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Wraking van getuigen

Wraking van getuigen - getuigen, die door den rechter of volgens de Wet bij een rechtsgeding niet mogen toegelaten worden, heeten wraakbare getuigen. De wet geeft de gevallen aan, waarin wraking van getuigen (bloedverwanten, vermoedelijke erfgenamen, belanghebbenden, dienstboden, enkele gevonnisten) plaats heeft.