2020-02-25

woud

woud - Zelfstandignaamwoord 1. groot bos In dat woud verdwaal je gemakkelijk. Verwante begrippen bos

2020-02-25

woud

woud - zelfstandig naamwoord 1. oud, groot, en dichtbegroeid bos ♢ in een woud groeien hoge bomen Zelfstandig naamwoord: woud het woud de wouden

2020-02-25

WOUD

WOUD, o. (-en), eene met boomen dichtbegroeide streek van eenigen omvang, inz. wanneer boomen en struiken in het wild door elkander groeien : een woud van hoogstammige boomen; de wilde dieren leven in de wouden; —(gew.) zij moet naar de Wouden, (om een kindje te halen), zij moet bevallen.

2020-02-25

Woud

Woud is de naam van die gedeelten van de oppervlakte der Aarde, welke met een gezelligen boomgroei zijn bedekt. Woud is een woord van meer algemeene beteekenis dan bosch of forst (zie aldaar), dewijl hiermede eene bepaalde soort van woud is aangeduid, namelijk eene zoodanige, welke tot het afwerpen van winst of een dergelijk oogmerk is aangelegd of ingerigt. Het woud behoort tot de oorspronkelijke vormen van den plantengroei, ouder dan alle menschelijke beschaving. Hier ontwaart men den strijd d...

2020-02-25

Woud

zie Bosch.

2020-02-25

woud

woud - Verwijst in historisch opzicht naar gebieden die onder toezicht van vorsten vallen en voor koninklijke activiteiten worden gebruikt en waarop het gewoonterecht niet van toepassing is; tegenwoordig wordt deze term gebruikt om uitgestrekte boomrijke gebieden aan te duiden, hetzij in natuurlijke staat, hetzij aangelegd, die worden gebruikt voor houtproductie of niet worden beheerd, en worden gekenmerkt door een wildernis van dichte begroeiing en wilde dieren.

2020-02-25

Woud

noemt men gewoonlijk een groot, dicht begroeid bosch in tamelijk ongerepten staat. Verder zie → Bosch en de samenstellingen van → Bosch. Zie ook → Oerbosch.

2020-02-25

woud

('wout) o. (-en) uitgestrekt bos inz. met wildgroeiend gewas : een met hoogstammige beuken. Syn.→ bos.