2019-10-20

Wormerveer (gemeente Zaanstad)

Dorp, ontstaan in de 15de eeuw op de westoever van de Zaan bij een toen al bestaande veerverbinding met Wormer. In 1504 bouwde men een eerste kapel. Langs de Zaanoever vormde zich een overwegend enkelzijdige bebouwing, met uitzondering van de Dubbele Buurt. In de 17de eeuw werd Wormerveer een industriedorp met buitendijks bedrijven langs de Zaan. Haaks op de dijk lagen landinwaarts enkele paden met (inmiddels verdwenen) industriemolens. Ook de bedrijfsgebouwen langs het Noordeinde zijn nu groten...