Wat is de betekenis van Woordenboek?

2021
2022-08-18
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Woordenboek

Een woordenboek is een naslagwerk waarin woorden op alfabetische volgorde zijn weergegeven en waarin de betekenis of het gebruik van een woord opgezocht kan worden. Daarnaast bevatten sommige woordenboeken vertalingen van buitenlandse woorden. Het eerste Nederlandse woordenboek stamt uit de zestiende eeuw en is samengevoegd door de taalgeleerde Cor...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

woordenboek

woordenboek - Zelfstandignaamwoord 1. een boek waarin de woorden en uitdrukkingen van een taal zijn gerangschikt met hun grammatische eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, betekenissen of vertalingen Kunt u mij dat woordenboek uit de boekenkast even aangeven? Woordherkomst samenst...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

woordenboek

woordenboek - zelfstandig naamwoord uitspraak: woor-den-boek 1. boek met een lange lijst van woorden, waarachter o.a. de betekenis staat ♢ dit is het Muiswerk woordenboek Zelfstandig naamwoord: woor-den-boek het woor...

Lees verder
1999
2022-08-18
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Woordenboek

zie Groninger woordenboek.

1990
2022-08-18
BDI

BDI terminologie

woordenboek

alfabetisch of systematisch geordende inventaris van de woorden, of een categorie woorden, van een taal met hun betekenis en/of vertaling in een of meer andere talen.

1990
2022-08-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

woordenboek

woordenboek - Naslagwerken die alfabetisch gerangschikte lijsten woorden omvatten met daarbij informatie over ieder weergegeven woord. Meestal geven ze betekenis, uitspraak en etymologie, en bevatten ook informatie over het gebruik van een woord.

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Woordenboek

o. (-en), 1. boek waarin men zo systematisch en volledig mogelijk de woorden (en idiomatische uitdrukkingen) van een taal of van een bepaald taalgebied naar hun betekenis omschrijft; (zegsw.) dat staat niet in zijn— dat kent hij niet, daar doet hij niet aan; 2. boek dat in alfabetische volgorde de woorden van een taal geeft en de vertaling...

Lees verder
1958
2022-08-18
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WOORDENBOEK

In de loop der jaren zijn reeds vele W.en verschenen die de Oud-, Middel- en Nieuwfr. woordenschat bevatten. Voor de studie van het Oudfr. zijn van belang :T. D. Wiarda, Altfr. Wörterbuch (Aurich 1786), K. von Richthofen, Altfr. Wörterbuch (Göttingen 1840), M. de Haan Hettema, Idioticon Frisicum (1874), F. Buitenrust Hettema, Bijdrag...

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Woordenboek

s.n., wurdboek (it).

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Woordenboek

o. (-en), 1. boek waarin men de afzonderlijke woorden van een taal en bun betekenis kan opzoeken, alfabetische inventaris van de woorden van een taal, dictionnaire: het Woordenboek der Nederlandse Taal; het woordenboek van de Franse academie; — (zegsw.) dat staat niet in zijn woordenboek, dat kent hij niet, daar doet hij...

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

woordenboek

o. woordenboeken (boek, waarin de woorden ener taal in een zekere orde b.v. alphabetisch zijn gerangschikt, benevens de verklaring of vertaling er van); lafheid staat niet in zijn woordenboek, kent hij niet.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Woordenboek

→ Lexicon.

1910
2022-08-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Woordenboek

Woordenboek - Faassen, M., Technisch woordenboek f 1.25. Amsterdam. Cohen Zonen. — Diferee’s Handelswoordenboek in vier talen ten dienste der handelscorrespondentie in het nederlandsch, duitsch, engelsch en fransch. Amst. „Letteren en kunst”. 1910.

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WOORDENBOEK

WOORDENBOEK, o. (-en), verzameling van woorden, namen enz., naar eene zekere orde, gewoonlijk alphabetisch gerangschikt, benevens de verklaring, omschrijving of vertaling ervan: Fransch woordenboek; Woordenboek voor Kennis en Kunst, Paedagogisch woordenboek; woordenboek van oude talen, lexicon. WOORDENBOEKJE,o. (-s).

1870
2022-08-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Woordenboek

Woordenboek (Een) noemt men een boek, waarin de onderwerpen, die tot een bepaald gebied van wetenschap behooren, alphabetisch gerangschikt en toegelicht zijn. Men heeft aardrijkskundige, biographische en taalkundige woordenboeken, — woordenboeken der zamenleving, enz. Zie ook onder Encyclopaedie en Woord.