Wat is de betekenis van WOONSTEDE?

2019
2021-07-31
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

woonstede

woonstede - Zelfstandignaamwoord 1. het gebouw waarin men woont Juridisch is opname in een psychiatrische inrichting nog geen verlies van woonstede. 2. de woning op een boerderij De woonstede stond aan de rechterkant van het erf. Synoniemen...

Lees verder
1990
2021-07-31
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

woonstede

woonstede - Aanduiding voor de woning, het land en de eventuele bijgebouwen, waar een familie woont.

1952
2021-07-31
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Woonstede

s., wensté (it), -steed (it), honk (it).

1950
2021-07-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Woonstede

v. (-n), woonplaats.

1898
2021-07-31
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WOONSTEDE

WOONSTEDE, v. (-n), woonplaats; ...STREEK, v. (...streken), streek waarin men woont; ...VERTREK, o. (-ken), woonkamer; ...WAGEN, m. (-s), wagen tot woning ingericht, inz. kermiswagen.

Lees verder