2020-01-27

Woonhuizen in Venhuizen

Uit circa 1800 dateert het dwarse houten huis Kerkeveld 3 met ingangsomlijsting. Midden-19de-eeuws is het oorspronkelijk dubbele houten huis Westerkerkweg 9. De burgemeesterswoning De Buurt 82 (circa 1885) is een middenganghuis met hoger opgetrokken middengedeelte en zinken dakkapellen.

2019-11-04

Venhuizen

Gem. aan het IJselmeer, in het West-Friesche zeekleigebied der prov. N. Holland, ten Z. W. van Enkhuizen; opp. 1964 ha, omvattende de dorpen V. en Hem; ca. 2950 inw. (1938), waarvan 49% Kath. (de parochie Hem en Venhuizen omvat ook de gem. Wijdenes), 49% Prot. en 1% onkerkelijk. Er is land- en tuinbouw en veeteelt. van der Meer.

2018-03-30

Farms in Venhuizen

Built in 1773, De Buurt 1 is an asymmetrical wooden front apron, a showroom with cutting light and a chimney with decorative masonry. The 19th century farmhouse Zuiderdijk 14 consists of a hay house and a far-developed wooden living area. From around 1870 onwards, the collapsed farms Swanenplaats (De Buurt 11) and De Buurt 62, both with middle ressault and carved wind springs. Built in 1905, the Westeinde 11-13 colder farm has a tailpiece, a mirror and beautifully cut wind springs.

2020-01-02

Raadhuizen in Venhuizen

Het voorm. raadhuis Westeinde 3 is een tweelaags pand met een dakkapel geflankeerd door classicistische klauwstukken en schilddragende leeuwen. Het werd in 1662 (cartouche) gebouwd als koggehuis, met binnen een waag en cachot. Er volgden verbouwingen in de 18de eeuw (mogelijk 1764) en de 19de eeuw. Het voorm. raadhuis Kerkweg 68 is een eenlaagspand uit 1868 (gevelsteen), verbouwd rond 1955.

2020-01-02

Boerderijen in Venhuizen

De in 1773 gebouwde stolpboerderij De Buurt 1 heeft een asymmetrisch geplaatst houten voorschot, een pronkdeur met snijlicht en een schoorsteen met siermetselwerk. De 19de-eeuwse boerderij Zuiderdijk 14 bestaat uit een hooihuis en een ver uitgebouwd houten woongedeelte. Uit circa 1870 dateren de stolpboerderijen Swanenplaats (De Buurt 11) en De Buurt 62, beide met middenrisaliet en gesneden windveren. De in 1905 gebouwde stolpboerderij Westeinde 11-13 heeft een staartstuk, een spiegel en fraai g...

2019-06-13

woonhuizen

Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.

2020-01-02

Woonhuizen in Leidschendam

Woonhuizen. Verschillende woonhuizen in Leidschendam hebben een 18de-eeuwse lijstgevel, soms vóór een oudere kern. Voorbeelden zijn het diepe pand Delftsekade 12 en de later gepleisterde dwarse panden 't Regthuis (Delftsekade 14) en 't Waeghuis (Delftsekade 16); de kelder van het laatste is mogelijk 17de-eeuws. Sluisplein 1 en 14 hebben een kroonlijst met gesneden consoles in Lodewijk XV-stijl (circa 1760). Laat-18de-eeuws zijn de herenhuizen Sluiskant 14 en 24, beide voo...

2020-01-02

De overhaal in Venhuizen

bij Westerbuurt 34 bestaat uit twee aan weerszijden van de weg geplaatste houten windassen met bijbehorend bakstenen straatje en planken glijvloeren die uitkomen in de evenwijdig met de weg lopende sloten. Deze in zijn huidige vorm vroeg-20ste-eeuwse overhaal is gebruikt tot circa 1960.

2018-03-30

Council houses in Venhuizen

The form. town hall Westeinde 3 is a two-storey building with a dormer window flanked by classicistic claws and shield-bearing lions. It was built in 1662 (cartouche) as a cog house, with a weigh house and cachot inside. Remodeling followed in the 18th century (possibly 1764) and the 19th century. The form. Town hall Kerkweg 68 is a single-storey building from 1868 (facing brick), rebuilt around 1955.

2020-01-02

Woonhuizen in Venlo

Woonhuizen. Ondanks zware oorlogsschade zijn in Venlo vele middeleeuwse woonhuizen bewaard gebleven. Ook gaan er achter later verbouwde gevels oudere constructies schuil. Zo hebben Houtstraat 9-11, Lomstraat 44-46 en Gasthuisstraat 2 een oudere kern. Gasthuisstraat 18 bezit nog een 15de-eeuwse kap met tussenbalkjuk. Het gaat hier om een oorspronkelijk dubbelhuis onder één kap, een zogeheten breed zaalhuis met doorgaande scheidingsmuur. Deze bouwwijze is het beste te zien aan de l...

2020-01-02

Woonhuizen in Wijhe

Woonhuizen. In de nog gave dorpsstructuur staat een aantal interessante woonhuizen. Het gepleisterde dwarse woonhuis Langstraat 77, met hoogopgaand middenrisaliet, heeft in de zijgevel de ankers van het jaartal 1768. Het statige pand De Waag (Langstraat 48-50) draagt in de sluitsteen boven de wagendeur het jaartal 1860. Het vrijstaande neoclassicistische pand Villa Nova (Stationsweg 11) werd omstreeks 1860 gebouwd voor burgemeester Rambonnet. Waterloo (Stationsweg 23-25) is een eclectische vill...

2020-01-02

Woonhuizen in Haren

Woonhuizen. Haren biedt een staalkaart aan rijkere vrijstaande woonhuizen in diverse stijlen. Tot de oudste behoort het landhuis Rijksstraatweg 24, in neoclassicistische vormen gebouwd rond 1875. Een voorbeeld van rijke neorenaissance-stijl is de villa 't Huis de Wolf (Rijksstraatweg 76), in 1892 opgetrokken voor A. Wassenaar en H. van Wely. Het smalle, hoge pand heeft een pronkrisaliet met topgevel en een kleine hoektoren boven de ingang. In 1917 kwam het aan de Staat der Nederlanden en...

2020-01-02

Woonhuizen in Hunsel

Woonhuizen. In 1885 gebouwd zijn de eenlaags woonhuizen Kraakstraat 8-8c, waarvan er één haaks op de andere drie staat. Een eenvoudige bloklijstversiering heeft Kraakstraat 10 uit circa 1905. Neorenaissance-details vertonen de woonhuizen Eikesstraat 5 en 8 (beide circa 1917). In zakelijk-expressionistische vormen uitgevoerd zijn het dubbele woonhuis Kraakstraat 18-20 (circa 1934) en de villa Huize Pavo (Kallestraat 19; circa 1936).

2020-01-02

Woonhuizen in Megen

Woonhuizen. In de zijgevel van de drie woonhuizen Torenstraat 1923, zitten de jaartalankers ‘1612’. Uit dezelfde tijd stamt het sterk gerestaureerde dwarse huis Torenstraat 17 met in- en uitgezwenkte zijtopgevels.Het grote vierkante pand Kloosterstraat 8 dateert waarschijnlijk uit het begin van de 18de eeuw. De woning annex boerderij Dr. Baptiststraat 9 heeft de jaartalankers ‘1742’. Het vroeg-19de-eeuwse huis Dr. Baptiststraat 29 is voorzien van een empire-deur en stoepp...

2020-01-02

Woonhuizen in Workum

Woonhuizen. Diverse woonhuizen in Workum zijn diepe huizen met een 17de-eeuwse kern. Zo heeft het huis Noard 178 nog de oorspronkelijke 17de-eeuwse indeling met een voorhuis en een binnenkamer met daarnaast de gang naar de achterkamer. Uitwendig zijn vooral 17de-eeuwse trapgevels bewaard gebleven met diverse variaties in de decoraties. Voorbeelden van trapgevels met toppilaster en natuurstenen lijsten, blokken en decoratieve kopjes zijn te vinden bij de huizen Noard 109, Noard 103 (met sieranke...

2020-01-02

Woonhuizen in Ruinerwold

Woonhuizen. De oudere woonhuizen in Ruinerwold en de verschillende buurtschappen zijn eenlaagspanden. Een van de oudste is het woon- en winkelpand Dijkhuizen 10 uit circa 1875. Als burgemeesterswoning gebouwd is het middenganghuis Kerkweg 18 (circa 1890) met hoger opgetrokken middendeel. Het uit 1894 daterende middenganghuis Dijkhuizen 11 (1894) heeft een bakstenen dakkapel. In 1906 als onderwijzerswoning gebouwd is het blokvormige pand Kerkweg 16 met afgeplat schilddak. Een vergelijkbaar dak,...

2020-01-02

Woonhuizen in Bedum

Woonhuizen. In Bedum staan langs de Grotestraat en rondom de Herv. kerk eenvoudige voornamelijk 19de-eeuwse eenlaags woonhuizen. Langs het Boterdiep zijn in het laatste kwart van de 19de eeuw eenvoudige eenlaags rentenierswoningen gebouwd. Een goed voorbeeld is Boterdiep Zuidzijde 1, een vrijstaand eenlaags pand met afgeknot schilddak en hoger opgetrokken middenrisaliet. Het in eclectische vormen uitgevoerde pand zal omstreeks 1885 zijn gebouwd. Het in 1894 als burgemeesterswoning gebouwde eenl...

2020-01-02

Woonhuizen in Ommen

Woonhuizen. In de nogal gehavende stadsstructuur van Ommen bevinden zich slechts enkele vermeldenswaardige woonhuizen. De Olde Vechte (Zeesserweg 12) is een eenvoudig gebouw onder twee schilddaken met risaliet uit 1849. Het stationskoffiehuis Stationsweg 31 is een eenlaags L-vormig pand met aangebouwde serre in chaletstijl uit 1903. Uit hetzelfde jaar stamt het neorenaissance-herenhuis Hei en Dennen (Hammerweg 14), gebouwd in opdracht van burgemeester Van Nahuys. De burgemeesterswoning Piet Hei...

2020-01-02

Woonhuizen in Klundert

Woonhuizen. Veel 18de- en 19de-eeuwse woonhuizen gingen in de Tweede Wereldoorlog verloren. Het eenlaagspand Stadshuisring 4 heeft nog een 18de-eeuwse kern en ook Voorstraat 2-6, een eenlaagspand met 19de-eeuwse gevel heeft mogelijk nog een oudere kern. Het huis Stadhuisring 16 is voorzien van een schilddak; op de gepleisterde empire-gevel, met een kroonlijst op voluutvormige consoles, prijken guirlandes met het jaartal 1804. Het voorm. doktershuis Kerkring 21-22, heeft een brede neoclassicistis...

2020-01-02

Woonhuizen in Dedemsvaart

Woonhuizen. In het dorp staan nog grote woonhuizen en villa's; veelal gaat het om notabelen- of ververvenershuizen. Villa Dina (Moerheimstraat 144) is een fraai voorbeeld. Dit huis werd in opdracht van de vervener B. Berends in 1877 in eclectische vormen gebouwd. Sinds 1918 dient het als raadhuis van de gemeente Avereest. Ook Langewijk 190 uit omstreeks 1875 is een vergelijkbare eclectische villa. Herenhuizen in eclectische vormen zijn de notariswoning Julianastraat 40 uit omstreeks 1885...