2019-10-22

Woonhuizen in Schellinkhout

Het in de kern mogelijk 18de-eeuwse dwarse huis De Steenen Camer (Dorpsweg 61) heeft een groot venster geflankeerd door twee lancetvensters. Vroeg-19de-eeuws is het diepe houten huis Dorpsweg 160 met afluiving. Het rond 1850 gebouwde dwarse houten huis Dorpsweg 106 is voorzien van een dakkapel met gesneden windveren en wangen.