2020-02-20

Wolf

De wolf is een roofdier en behoort tot de familie van de hondachtigen. Hij heeft een lange snuit en rug en een behaarde staart. De rugzijde is geelgrijs en de buikzijde is geelwit. De Latijnse benaming voor wolf is canis lupus. Hij leeft in bergbossen, op toendra's, steppen en prairies en open terrein met voldoende dekking. Wolven leven in roedels. In de Oudheid gold de wolf als 'spookdier' van wie de aanblik sprakeloos maakte. In sprookjes speelt de wolf een grote rol als boosdoener in dierenge...

2020-02-20

Wolf

Een wolf in schaapskleren of schaapsvacht, een mens of een zaak die zich onschuldig voordoet maar in werkelijkheid kwaadaardig is. De wolf in schaapsklederen hebben we mogelijk te danken aan Matteüs 7:15, Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk ‘roofzuchtige wolven zijn’ (NBV). De uitdrukking is niet letterlijk aan deze passage ontleend. Het erin uitgewerkte beeld is heel duidelijk; de uitdrukking is zeer frequent. Niet alleen personen, maar ook die...

2020-02-20

wolf

Het begrip wolf heeft 16 verschillende betekenissen: 1) iemand die zachtaardig lijkt, maar in werkelijkheid hard en meedogenloos is 2) iets onbeschermd laten, ten prooi aan voor wie het niet bestemd is 3) uitermate begerig 4) iemand die zich gevaarlijk, dreigend of roofzuchtig gedraagt als een wolf; iemand door wie men zich bedreigd voelt; vervaarlijk persoon 5) mensen ontzien elkaar niet als ze hun doel willen bereiken 6) zoogdier dat nauw verwant is met de hond met meestal een grijsgrauwe vach...

2020-02-20

wolf

wolf - Zelfstandignaamwoord 1. (zoogdieren) Canis lupus, een roofdier uit de familie van de hondachtigen In dat gebied kun je vaak wolven zien lopen. 2. (medisch) tandwolf wolf - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van wolven ♢ Ik wolf 2. gebiedende wijs van wolven wolf! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud...

2020-02-20

Wolf

De Canadese oliehandelaar Walter Wolf gaf zijn naam aan F1-team dat in 1977 bij de GP van Argentinië debuteerde met een sensationele zege van Jody Scheckter. Dat jaar won de Zuid-Afrikaan ook nog in Monaco en Canada. De belangrijkste wapenfeiten van het team dat na drie jaar verdween. Behalve Scheckter reden Bobby Rahal, James Hunt en Keke Rosberg voor Wolf.

2020-02-20

wolf

wolf - zelfstandig naamwoord 1. roofdier dat op een hond lijkt ♢ de wolf heeft de lammetjes opgegeten 1. een wolf in schaapskleren [een gevaarlijk iemand die zich onschuldig voordoet] 2. huilen met de wolven in het bos [doen wat anderen doen omdat dat voordeel oplevert] ...

2020-02-20

Wolf

Wolf (Lupus aut.) is de naam eener afdeeling van het roofdierengeslacht Hond (Canis L.). Hij onderscheidt zich door een vrij grooten, breeden, nog al korten, spitsneuzigen kop, breede, spitse, opstaande ooren, eenigzins schuins geplaatste oogen met eene ronde pupil, vrij lange, schrale beenen, van voren 5- en van achter vier-teenige pooten, een langen, neêrhangenden, langharigen staart en eene staartklier. De gewone wolf (C. lupus L., zie bijgaande afbeelding) is 1,6 Ned. el lang, heeft een sta...

2020-02-20

Wolf

Wolf - zie S. M. Lek.

2020-02-20

Wolf

Als een diernaam een kolom in den Amsterdamsen telefoongids beslaat, dan heeft de mens zich altijd veel met dit dier bezig gehouden. Zo gaat ’t den wolf. Dit verscheurend dier, een grote hond gelijk, heeft altijd in een „kwaad gerucht” gestaan en zijn „honger” was steeds den mensen een gruwel. Uit Russische verhalen weet men trouwens, dat deze dieren tezamen en in vereniging buitengewoon gevaarlijk zijn, als ze werkelijk honger hebben.

2020-02-20

Wolf

Tanden laten hem zien.

2020-02-20

wolf

De zeventiende-eeuwse uitroep gans wolven is een verbastering van bij Gods wonden. Als variant komt ook voor guts wolven, t.w. in Bredero’s Griane [1612]. zie bok, das, gans’, haas, hond, kat, kievit, koe, koekoek, konijn, kraai, muis, slak, varken, vink.

2020-02-20

WOLF

Hondachtig roofdier. In de 17de eeuw vormden de wolven voor het Fr. platteland nog een zodanige plaag, dat de Staten 20.3.1615 een ‘Instructie voor den houtvester’ vaststelden, ‘waarnaar de wolvenjagt zou worden gehouden’. Zij hield in, dat de ‘grietsluyden’ in de O. helft der prov. werd opgedragen ingezetenen te bevelen, op boete van vijf goudguldens, zich te zijner tijd voorzien van een goed geweer, ten minste een verrejager (springstok met ijzeren punt, die...

2020-02-20

Wolf

1° Friedrich August, Klassiek philoloog. * 15 Febr. 1759 te Hagenrode bij Nordhausen, ✝ 8 Aug. 1824 te Marseille. Studeerde onder Heyne te Göttingen, waar hij zich als eerste liet inschrijven als studiosus philologiae. Dank zij o.m. een knappe uitgave van Plato’s Symposium tot prof. in de philologie en de paedagogie benoemd te Halle (1783), waar hij 20 jaar doceerde; dan vanaf 1807 prof. te Berlijn. Met zijn Homerusuitgave en vooral de Prolegomena ad Homerum (1795), waarin hij h...