2019-10-23

Woestijn

Droog tot zeer droog gebied dat vrijwel of geheel onbegroeid is. Ongeveer een derde van het landoppervlak van de aarde bestaat uit woestijn. Hier valt jaarlijks gemiddeld minder dan 250 mm regen in korte, vaak zeer hevige stortbuien. De bodem is dan niet in staat de grote hoeveelheid neerslag op te nemen, zodat het water met hoge snelheid wegstroomt naar lager gelegen streken. Op grond van de temperatuur onderscheidt men hete (bijv. Sahara) en koude woestijnen (bijv. Gobi). Koude woestijnen kome...

2019-10-23

woestijn

Het begrip woestijn heeft 8 verschillende betekenissen: 1) kameel 2) iemand die tevergeefs iets verkondigt; iemand naar wie men niet wil luisteren; iemand die voor dovemansoren spreekt 3) zich in een troosteloze, uitzichtloze, geïsoleerde enz. toestand bevinden 4) uitgestrekt, vaak extreem warm of extreem koud gebied met zeer weinig water en een vrijwel onbegroeide bodem die gewoonlijk uit zand of gesteente en soms uit verzilte grondlagen bestaat 5) spreken zonder dat anderen er gehoor aan wens...

2019-10-23

Woestijn

Iemand de woestijn in sturen of jagen, iemand als zondebok wegsturen; iemand ontslaan. In het bijbelboek Leviticus wordt beschreven welke rituelen er moeten plaatsvinden op Grote Verzoendag (zie Verzoendag). Aäron neemt dan twee bokken en laat het lot bepalen welke bok voor God zal zijn en welke voor Azazel, de woestijndemon. ‘De bok die door het lot voor de HEER bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven...

2019-10-23

woestijn

woestijn: fietsen en woestijn met elkaar in verband brengen is niet simpel, maar sinds romanschrijver Peter Delpeut (In de woestijn fiets je niet, 2009) graag door het rulle gravel kart, is er geen houden meer aan. Het is alleen de allersterksten gegeven dwars door de Sahara te fietsen, maar de randen van de woestijn opzoeken en de Kalahari of de Marokkaanse woestijn doorkruisen, is ook al hard labeur.

2019-10-23

woestijn

woestijn - Zelfstandignaamwoord 1. grote dorre vlakte, met weinig neerslag en weinig vegetatie

2019-10-23

woestijn

woestijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: woes-tijn 1. groot, dor en droog gebied dat daardoor onbewoonbaar is ♢ ze trokken met kamelen door de woestijn Zelfstandig naamwoord: woes-tijn de woestijn de woestijnen

2019-10-23

Woestijn

Eene woestijn is eene uitgebreide vlakte, die wegens gebrek aan water van allen plantengroei verstoken en dientengevolge onbewoonbaar is. De grond bestaat er veelal uit steenachtige massa’s of is met verbrokkeld of gerold gesteente of met stuifzand bedekt; ook vindt men daarin wel eens zoutbeddingen of zand met loogzouten. De groote, met zand bedekte woestijnen gelijken sterk op eene zee, zoodat zij in Afrika en Azië ook wel met den naam van zandzeeën worden bestempeld. Somwijlen geven rotsk...

2019-10-23

Woestijn

Woestijn - in planten-geographischen zin, een landstreek, waar de omstandigheden van klimaat en bodem voor den plantengroei zóó ongunstig zijn, dat de strijd om het bestaan tusschen de planten wegvalt, en de bodem dus alleen begroeid is met enkele, zeer verspreide planten, waartusschen grootere of kleinere plekken onbegroeiden bodem zichtbaar zijn. De grootste woestijngebieden bevinden zich in de nabijheid der keerkringen, die zij naar de aequatorzijde maar weinig, naar de poolzijde echter vee...

2019-10-23

WOESTIJN

WOESTIJN, v. (-en), eene groote, veelal vlakke landstreek welke ten gevolge van gebrek of volkomen gemis aan water van bijna allen plantengroei ontbloot en daardoor onbewoonbaar is; de woestijnen in Afrika; oasen in de woestijn; — (fig.) in de woestijn preeken, voor doove ooren preeken, geen gehoor vinden; — de woestijn des levens, een dor, van alle genoegens ontbloot leven.

2019-10-23

Woestijn

zie Wildernis.

2019-10-23

woestijn

woestijn - Droge, kale, boomloze streken, die door geringe neerslag zo dor zijn dat zij slechts schaarse en wijdverspreide vegetatie in stand kunnen houden of helemaal geen vegetatie. Gewoonlijk zandachtig.

2019-10-23

Woestijn

Woestijn is een landstreek, waar klimaat en bodem voor den plantengroei zó ongunstig zijn, dat deze geheel of bijna geheel ontbreekt. Deze uitgestrekte, droge, dorre vlakten, vindt men meestal in tropische streken, ofschoon zij ook Noordelijker of Zuidelijker voorkomen. Zie verder: Sahara.

2019-10-23

Woestijn

Meer dan levensgrote kattebak.