Wat is de betekenis van woestijn?

2024-04-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

woestijn

dor en droog gebied. uitgestrekt, vaak extreem warm of extreem koud gebied met zeer weinig water en een vrijwel onbegroeide bodem die gewoonlijk uit zand of gesteente en soms uit verzilte grondlagen bestaat. In de Bijbelse verbindingen hieronder mogelijk ook in de oude, ruimere betekenis van onherbergzaam, ruig gebied. Voorbeelden...

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

woestijn

woestijn - Zelfstandignaamwoord 1. grote dorre vlakte, met weinig neerslag en weinig vegetatie

2024-04-25
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Woestijn

Iemand de woestijn in sturen of jagen, iemand als zondebok wegsturen; iemand ontslaan. In het bijbelboek Leviticus wordt beschreven welke rituelen er moeten plaatsvinden op Grote Verzoendag (zie Verzoendag). Aäron neemt dan twee bokken en laat het lot bepalen welke bok voor God zal zijn en welke voor Azazel, de woestijndemon. ‘De bok die door het l...

2024-04-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

woestijn

woestijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: woes-tijn 1. groot, dor en droog gebied dat daardoor onbewoonbaar is ♢ ze trokken met kamelen door de woestijn Zelfstandig naamwoord: woes-tijn de woestijn ...

2024-04-25
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

woestijn

woestijn: fietsen en woestijn met elkaar in verband brengen is niet simpel, maar sinds romanschrijver Peter Delpeut (In de woestijn fiets je niet, 2009) graag door het rulle gravel kart, is er geen houden meer aan. Het is alleen de allersterksten gegeven dwars door de Sahara te fietsen, maar de randen van de woestijn opzoeken en de Kalahari of de M...

2024-04-25
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Woestijn

De woestijn is in de ideologie van bepaalde apokalyptische bewegingen de plaats van boete en vernieuwing van het verbond. Diverse groepen trokken zich daarom terug in de woestijn als laatste station voor het aanbreken van het eschatologische heil (bijv. de gemeente van Qumran), met name in situaties waarin zij van mening waren niet meer naar de Tor...

2024-04-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Woestijn

Symbool van de eenzaamheid die ons ondanks alle contacten met onze omgeving innerlijk kwelt. De rit of tocht door een woestijn in de droom is er een aanwijzing voor, dat men een doel alleen na onbeschrijfelijke ontberingen of krachtinspanningen kan bereiken.

2024-04-25
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Woestijn

Droog tot zeer droog gebied dat vrijwel of geheel onbegroeid is. Ongeveer een derde van het landoppervlak van de aarde bestaat uit woestijn. Hier valt jaarlijks gemiddeld minder dan 250 mm regen in korte, vaak zeer hevige stortbuien. De bodem is dan niet in staat de grote hoeveelheid neerslag op te nemen, zodat het water met hoge snelheid wegstroom...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

woestijn

woestijn - Droge, kale, boomloze streken, die door geringe neerslag zo dor zijn dat zij slechts schaarse en wijdverspreide vegetatie in stand kunnen houden of helemaal geen vegetatie. Gewoonlijk zandachtig.