Wat is de betekenis van Woest?

2024-02-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

woest

(1990) (inf.) (ter intensivering) erg, in hoge mate: 'woest aantrekkelijk'. • Leuke meid (30, HBO) zoekt de man van haar dromen, hij is woest-aantrekkelijk, stevig en heeft gezellige babbel... (advertentie in Trouw, 01/12/1990) • Wij: 27, bruin van haren en ogen, woest aantrekkelijk, HBO, 1.76 m., dynamische baan, humor, Italië, cre...

2024-02-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

woest

woest - Bijvoeglijk naamwoord 1. onbebouwd, braakliggend Heathcliff, ik kom weer thuis van die donkere, ruige, woeste hoogte. Het woeste Zillertal. 2. wild, ongetemd Over de woeste baren. 3. onbesch...

2024-02-27
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Woest

Woest en ledig, onherbergzaam. Gebruik van de verbinding woest en ledig om aan te geven hoe onherbergzaam (en schaars bewoond) een bepaalde streek is, is geïnspireerd door Genesis 1:2, waar de aarde beschreven wordt zoals zij vóór de schepping was: ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wate...

2024-02-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

woest

woest - bijvoeglijk naamwoord 1. onbeheerst en ruw ♢ we zagen een woest landschap 1. de woeste baren [de zee] 2. heel erg boos ♢ zij was woe...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-27
Familienamen

Leendert Brouwer (2017)

Woest

'De woeste', benaming voor een woesteling.

2024-02-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Woest

adj. & adv., woast, woest, forwoest, wyld; — land, wyldlân (it); — liggen (van gronden), foar wyld, foar fûgelweide lizze; — worden, forwoast(g)je, forwoest(g)je; (woedend), zie woedend.

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Woest

bn. bw. (-er, meest —), 1. ledig, zonder plantengroei of onbebouwd: de aarde nu was woest en ledig (Gen. 1:2); een woeste landstreek; woeste, onherbergzame oorden; — woeste grond, niet in cultuur gebrachte ; (in Indië) grond die aan niemand toebehoort; — braak : een land woest laten liggen ; 2. wild, verwilderd,...

2024-02-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

woest

bn., bw.; woester, meest woest (1 onbebouwd; 2 onbewoond, verlaten; 3 verwilderd, ruw, onordelijk; onbeschaafd, lomp; 4 onstuimig; 5 zeer nijdig): 1. woeste gronden, niet geschikt voor bebouwing b.v. duinen, zandstuivingen; 2. een woest eiland; 3. wild en woest te keer gaan; een woeste knaap; 4. de woeste golven; 5. hij was woest op ons.

2024-02-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

woest

bn. en bw. (-er, meest -) 1. nog in de natuurstaat : een -e streek. Syn. → bar. 2. onbebouwd : land laten liggen. Syn. → braak. 3. verwaarloosd : een -e tuin. 4. ruw : een -e knaap; wild en te keer, te werk gaan. 5. zeer wild : een -e stier. 6. ongeregeld : een gevecht. 7. verwilderd : een -e blik. 8. boos, nijdig : hij werd op B....

2024-02-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Woest

bn. en bw. (-er, meest woest), 1. ledig, zonder plantengroei of onbebouwd: woeste, onherbergzame oorden, woeste grond, niet in cultuur gebrachte; 2. wild, verwilderd, onordelijk: een woest voorkomen hebben; barbaars: een woest volk; ongetemd: een woeste stier; 3. ruw, onbesuisd, gewelddadig: wild en woest te werk gaan; hevig tekeergaand, onstuimi...

2024-02-27
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Woest

van een vermoedelijk Oudgerm. wastu = ledig, onbebouwd, woest. Verdere afl. is niet na te gaan. Afl. is woestijn, Mnl. woestine, met hetzelfde achtervoegsel als ’t oude ijn in eyghijn = (lijf)eigen; selverijn = zilveren, enz.; hiernaast bestond de Romaansche uitgang ie: woestenie, thans woestenij.

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

WOEST

WOEST, bn. bw. (-er, -st), braak: een land woest laten liggen; — onbewoond, onbebouwd : eene woeste landstreek; een woest eiland, inz. dat voor bebouwing of bewoning ongeschikt is: woeste, onherbergzame oorden; — verwilderd, onordelijk: een woest voorkomen hebben; alles ligt woest en verward door elkander; wild en woest te werk gaan;...

2024-02-27
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Woest

zie Bar, zie Braak.

2024-02-27
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Woest

Woest, bn. en bijw. (-er, -st), *-ELIJK, bijw. wild, ruw, onbeschaafd; grof, lomp; onbebouwd, onbewoond; onordelijk, ongeregeld; losbandig, ongetemd. *-AARD, *-ELING, m. (-en), wild -, ruw -, lomp mensch. *-ENIJ, v. (-en), onbebouwde -, wilde streek land. *-HEID, v. het woeste, het onbeschaafde, het ongeregelde. -, (...heden), onbeschaafde -, r...