Wat is de betekenis van withdraw?

2024-07-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

withdraw

Withdraw betekent zich of iets intrekken. Afhankelijk van de context kan het verschillende specifieke betekenissen hebben: * Geld opnemen: Geld van een bankrekening halen. * Zich terugtrekken: Zichzelf uit een situatie, activiteit of locatie verwijderen. * Intrekken: Een verklaring, verzoek of voorstel terugnemen of annuleren.

2024-07-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

withdraw

I. terugtrekken; onttrekken; afnemen [v. school]; intrekken [voorstel]; terugnemen [geld, wissels, woorden]; opvragen [bij een bank]; withdraw from, onttrekken aan; withdraw one's name from a society, zijn lidmaatschap opzeggen; II. zich terugtrekken, zich verwijderen, heengaan.