2020-04-06

Winstmarge

Winstmarge is de bruto of netto winst uitgedrukt in een percentage van de omzet.

2020-04-06

Winstmarge

(‘profit margin’): bedrijfsresultaat (voor interest en belasting) gedeeld door de omzet. Dit kengetal geeft een indicatie van de winst per euro. De uitkomst is sterk afhankelijk van de branche: supermarkt- en transportwezen hebben bijvoorbeeld een relatief lage waarde, een bedrijfstak als consultancy zal een relatief hoge waarde hebben.

2020-04-06

winstmarge

Verschil tussen de kosten en de opbrengsten van een product of dienst.

2020-04-06

winstmarge

('winst) v. (-s) marge, grens tot welke men winst mag maken: de is te klein.