2020-04-06

Winst per aandeel

(‘earnings per share’, EPS): De nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Hierbij gaat het niet zozeer om de absolute waarde, als wel om de ontwikkeling van de winst per aandeel (WPA) in de tijd. Immers, het aantal uitgegeven aandelen kan per bedrijf ook binnen dezelfde bedrijfstak sterk uiteenlopen. Een jaren achtereen groeiende WPA geeft een indicatie voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het realiseren van een goede vertaling van innovatief vermogen in concreet rendement voor...

2020-04-06

winst per aandeel

winst per aandeel - De (netto)winst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Engelse term is earnings per share (eps). Kan ook betrekking hebben op de voor goodwillamortisatie en bijzondere lasten geschoonde winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. In het Engels is er dan sprake van cash-eps.