2019-11-22

Winkler Prins Encyclopedie

De Winkler Prins is een Nederlandstalige encyclopedie. De eerste uitgave verscheen in 1870 en was geschreven door de predikant Anthony Winkler Prins. De Winkler Prins maakte voor het schrijven veel gebruik van de Duitse Brockhaus-encyclopedie. Vanaf de tweede druk werd Elsevier de uitgever van de encyclopedie. Medewerkers van de Winkler Prins werden gerekruteerd uit universitaire milieus, meestal hoogleraren. De vergoeding was gering, maar het schrijven werd gezien als een eer. Van de laatste...