Wat is de betekenis van Windvaan of windwijzer?

1981
2021-07-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Windvaan of windwijzer

instrument dat de windrichting aangeeft, maar vaak meer dient ter verfraaiing van torens en hoge gebouwen. De windvanen op weerstations hebben een afstandsoverbrenging, zodat binnen de windrichting kan worden afgelezen.