Wat is de betekenis van windrozen (windwijzer)?

1900
2021-07-29
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

windrozen (windwijzer)

Windrozen zijn roosvormige figuren waarop de verdelingen van windrichtingen staan aangegeven, vaak voorkomend op instrumenten zoals op kompassen. Men spreekt in dat geval over een kompasroos. Onder een windhaan, op een zelfkruiende windmolen, vloeren en gewelven komen windrozen voor. (Wikipedia/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)