Wat is de betekenis van Wind?

2020
2021-04-18
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Wind

De huik naar de wind hangen wanneer de tegenpartij komt het met hun eens zijn

Lees verder
2019
2021-04-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wind

wind - Zelfstandignaamwoord 1. (meteorologie) de stroming van lucht veroorzaakt door luchtdrukverschillen 2. (biologie) gasvormige ontlasting uit de darmen wind - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van winden ♢ Ik wind 2. gebiedende wijs van winden ...

Lees verder
2018
2021-04-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wind

wind - zelfstandig naamwoord 1. stroming van lucht buitenshuis ♢ de fietser heeft de wind tegen 1. van de wind kun je niet leven [je moet werken om aan de kost te komen] 2. het...

Lees verder
2017
2021-04-18
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Wind

Wind - in de wind gaan: aan de zwier gaan. Iemand de wind van voren geven: een geducht standje geven. De wind maakt ze niet en lullen vliegen niet: met gunstige wind alleen red je het niet. Deze uitdrukking dateert uit de 17de eeuw. Behalve wind komt er ook deskundigheid bij kijken: de kapitein en de bootsman moeten goed kunnen navigeren. De lul st...

Lees verder
2004
2021-04-18
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

wind

Sedert de zestiende eeuw een netter woord voor scheet, dat altijd al als platte taal werd beschouwd. Lichaamsfuncties (zoals hier: ontsnapping van gas uit de aarsopening) werden lange tijd met een taboe beladen. Schertsend gebruikt men ook wel eens de term ‘zucht*’ of ‘achterwaartse* zucht’. Verouderd is ‘veest’. Van iemand die scheten laat zegt me...

Lees verder
2000
2021-04-18
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Wind

Wie wind zaait, zal storm oogsten, wie onrust veroorzaakt, zal er de gevolgen zelf van ondervinden. Dit is een van de bijbelse spreekwoorden die volop leven, zoals blijkt uit de vele varianten die erop te vinden zijn. Zowel wind als storm worden regelmatig vervangen door andere zaken. De herkomst is Hosea 8:6-7, in een voorspelling over de ondergan...

Lees verder
1998
2021-04-18
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Wind

1. de- maakt ze niet en lullen vliegen niet, je wordt niet zomaar zwanger; alles heeft een oorzaak. Zeevaartslang. Als een meisje zwanger werd en de matroos die haar vrijer was van niks wist of ontkende er ook maar iets mee te maken te hebben, dan antwoordde men hem wel eens schertsend met dit gezegde. Lui staat hier voor ‘stagzeil’. De uitdr. moet...

Lees verder
1998
2021-04-18
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

wind

In de uitdrukking ‘kijken hoe de wind staat’: verklaring van een speler die in het begin van een wedstrijd een scherp contract heeft geboden. Is het contract gemaakt, dan is Vrouwe Fortuna hem kennelijk die wedstrijd goed gezind.

1997
2021-04-18
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

wind

De verwensing loop naar de wind! drukt verontwaardiging en andere frustratie uit en wil zoveel zeggen als ‘maak dat je wegkomt’. Beperkt tot Vlaanderen. Mullebrouck (1984) geeft ook nog loop naar de wind, dan zijt gij nog voor de regen thuis! zie lopen, schijten.

Lees verder
1993
2021-04-18
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Wind

In feite niets anders dan de horizontale verplaatsing van een hoeveelheid lucht, vooral veroorzaakt door verschillen in luchtdruk. De lucht stroomt in principe van een ho...

Lees verder
1992
2021-04-18
Symbolen

Hans Biedermann

wind

is in de symboliek niet louter bewegende lucht, maar een bovennatuurlijke manifestatie van de wil van de góden. Hierbij wordt enerzijds gedoeld op de wisselvalligheid van de wind, anderzijds op de voelbare werking ervan, ondanks zijn onzichtbaarheid.

1990
2021-04-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wind

wind - Bewegende lucht, in het bijzonder een natuurlijke en waarneembare beweging van lucht parallel aan of langs de grond.

1984
2021-04-18
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

wind

lucht die t.o.v. de aarde in beweging is. Omdat in de atmosfeer de verticale bewegingen in het algemeen veel kleiner zijn dan de horizontale, wordt in de meteorologie met wind meestal de horizontale bedoeld. Wind ontstaat doordat de zon de aarde lokaal verschillend opwarmt. Dit is eenvoudig in te zien wanneer een groot landoppervlak beschouwd wordt...

Lees verder
1982
2021-04-18
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Wind

De baan en de diepte van de depressies bepalen de richting en de snelheid van de wind die ongeveer de helft van de tijd uit richtingen tussen zuid en west waait. Indien zich een luchtstroom van zee naar land beweegt, zal de lucht bij het passeren van de kustlijn plotseling worden afgeremd als gevolg van de grotere wrijving die de lucht boven het ru...

Lees verder
1981
2021-04-18
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wind

een horizontale luchtstroming. Lucht stroomt van een gebied met hoge luchtdruk naar een gebied met lage luchtdruk en ondergaat daarbij een met de hoogte toenemende afwijking onder invloed van de aardrotatie, en wel, kijkend in de richting waarheen de wind gaat: naar rechts op het noordelijke halfrond en naar links op het zuidelijke halfrond. De win...

Lees verder
1952
2021-04-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wind

s., wyn, koelte; een stevige —, in stive, straffe wyn, in reefskoelte; zeer harde —, twareefskoelte; een zoele —, in lije, bolle wyn; matige —, top(seil)skoelte; te zwakke —, skarrelwyn; zacht -je, labberkoeltsje (it); van achteren komende — (bij het zeilen),...

Lees verder
1950
2021-04-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wind

I.m. (-en), windhond. II. o. (-en), dommekracht, kelderwind.

Lees verder
1949
2021-04-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wind

zie Buys-Ballot en Beaufort-schaal.

1939
2021-04-18
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Wind

Lucht die de vlucht neemt.

1933
2021-04-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wind

is de dampkringslucht in horizontale beweging. Nauwkeuriger bepaald voor de onderste dampkringslaag is de w. een evenwijdig aan het aardoppervlak gerichte luchtstrooming. Ygl. de verticale ➝ beweging van de lucht. De w. wordt door zijn richting en kracht bepaald. De windrichting wordt naar de hemelstreek, waar de w. vandaan komt, en met behulp van...

Lees verder