Wat is de betekenis van wilszwakte?

2007
2023-01-27
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Wilszwakte

Wilszwakte is een aanduiding voor de situatie waarin de persoon vrijelijk en doelbewust handelt in strijd met zijn weloverwogen oordeel over wat, alles wel beschouwd, de beste of juiste handeling is. Met betrekking tot dit fenomeen zijn er twee problemen: (1) Hoe moet het worden verklaard en (2) kunnen we de resulterende handeling nog wel vrij noem...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten