Wat is de betekenis van WILLEMSOORD?

2005
2021-12-06
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Willemsoord

Deel van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland dat is vernoemd naar de Prins van Oranje, de latere koning Willem II. Het dorp is in 1820 gesticht als een van de door de Maatschappij van Weldadigheid opgerichte koloniën. In dat jaar werden in Willemsoord een jongetje van twee jaar en een meisje van drie maanden afgeleverd. Ze werden Willem e...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Willemsoord

deel van de Ned. marinebasis Den Helder, in 1827 aan de westzijde van de haven van Nieuwediep opgericht als maritiem etablissement met een gegraven dok, werkplaatsen, magazijnen, dat toegang gaf tot de haven.

1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Willemsoord

(1), een der koloniën van weldadigheid, op de grens van Overijsel en Friesland, genoemd naar koning Willem I; (2) buurtschap in Den Helder, waar gevestigd is het Koninklijk Instituut voor de Marine, school tot opleiding van marineofficieren.

Lees verder
1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Willemsoord

o. (3e kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, naar Willem I).

1933
2021-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Willemsoord

kolonie v. de → Maatschappij v. Weldadigh., gelegen i/d N.W. hoek v. Overijssel.

Lees verder
1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Willemsoord

1° een der ➝ Koloniën van Weldadigheid, in N.W. Overijsel. 2° Buurtschap in de N. Holl. gem. Den ➝ Helder. Te W. is gevestigd het Koninklijke Instituut voor de Marine, dat dient voor opleiding tot marineofficier (officieren-vlieger en off. van gezondheid uitgezonderd). Het is opgericht 26 Aug. 1854; de leerlingen heeten adelborsten. Oo...

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WILLEMSOORD

WILLEMSOORD, o. 3e kolonie van de Mij. van Weldadigheid.