Wat is de betekenis van wijsbegeerte?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wijsbegeerte

wijsbegeerte - Zelfstandignaamwoord 1. de oudste wetenschap, die de wereld en het menselijk bestaan tracht te doorgronden Woordherkomst samenstelling van wijs en begeerte , als leenvertaling van het Oudgriekse woord φιλοσοφία (philosophía; letterlijk: "het houden van wijsheid"). Synoniemen filosofie Verwant...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wijsbegeerte

wijsbegeerte - zelfstandig naamwoord uitspraak: wijs-be-geer-te 1. wetenschap die zicht bezighoudt met het wezen van de dingen ♢ hij studeert wijsbegeerte Zelfstandig naamwoord: wijs-be-geer-te de wijsbegeerte...

Lees verder
1981
2022-07-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wijsbegeerte

filosofie, de begeerte naar wijsheid, het streven van de menselijke geest om het wezen van alle dingen te leren kennen en de beginselen die aan deze dingen ten grondslag liggen.

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wijsbegeerte

v., filosofie.

1955
2022-07-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

WIJSBEGEERTE

of philosophie. Terwijl wiskundigen, natuurkundigen en andere beoefenaars van een vakwetenschap gewoonlijk overeenstemmen over de bepaling van hun vak, ontbreekt deze overeenstemming omtrent de bepaling van wijsbegeerte onder philosophen. Wat wiskunde, wetenschap of kennen is, wordt niet met wiskunde zelf uitgemaakt, maar wat wijsbegeerte is, is ze...

Lees verder
1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wijsbegeerte

s., wiisbigearte.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wijsbegeerte

v., eig. het streven naar wijsheid; leer en wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid opgevat, philosophie : de wijsbegeerte is zowel alomvattende wetenschap als levensleer.

1939
2022-07-06
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Wijsbegeerte

De Kosmos verklaard, door ’t uitgedachte aan te nemen.

1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wijsbegeerte

v. (het streven naar wijsheid; de wetenschap der begrippen).

1937
2022-07-06
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Wijsbegeerte

De wetenschap in het algemeen, verkregen door ervaring en door redeneering. Bespiegeling over de natuur, de studie der natuurwetenschappen, het zoeken naar de waarheden, die het leven beheerschen. De Grieken beoefenden de wijsbegeerte voor het eerst; men onderscheidt een tijdperk vóór en een tijdperk na Socrates, die zijn onderzoek, i...

Lees verder
1933
2022-07-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wijsbegeerte

het georganiseerde menschelijk denken o/h leven en zijn verschijnselen in algemeenen en abstracten zin; omvattende verschill. takken: → logica, → metaphysica, ethica (zedeleer) en → psychologie. De w. als zelfstandige tak v. studie stamt u/h oude Griekenland, waar Thales, v. Anaximander en → Anaxirnenes (± 609 v. Chr.), a...

Lees verder
1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wijsbegeerte

Het woord w., de Ned. weergave van het Grieksche woord philosophia, dat ook in verschillende moderne talen is overgenomen, duidt op zich niets anders aan dan een streven naar „wijsheid”, d.i. naar een weten, dat zich met de eerst voor de hand liggende verklaring der dingen niet tevreden stelt. Als eigen naam voor een bepaalde wetenschap...

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wijsbegeerte

Wijsbegeerte - zie PHILOSOPHIE.

1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WIJSBEGEERTE

WIJSBEGEERTE, v. de wetenschap der begrippen in hunne hoogste algemeenheid opgevat, philosophie: de wijsbegeerte omvat zoowel het rijk der ervaring als dat der redeneering en is de grondslag van alle degelijke kennis.

1870
2022-07-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wijsbegeerte

Wijsbegeerte (philosophie) is volgens de beteekenis van het woord een streven naar wijsheid, naar de kennis der waarheid, en men meent, dat Pythagorus de eerste geweest is, die den naam van wijze met dien van wijsgeer verwisseld heeft. Reeds bij de Grieken verkreeg dat woord (philosophie) het burgerregt, en de Romeinen en ook de andere westersche v...

Lees verder