2020-02-28

WIA

De WIA, afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, is een werknemersverzekering die vast is gelegd bij wet en waarin staat onder welke voorwaarden een arbeidsongeschikte werknemer uitkeringsgerechtigd is. De WIA trad in 2006 in werking als opvolger van de WAO (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er deden relatief veel mensen een beroep op de WAO en vanuit de politiek deelde men de mening dat hier iets aan gedaan moest worden. Er moest meer gekeken worden naar wat iemand zond...

2020-02-28

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voorziet werknemers, ambtenaren en WW-gerechtigden van een uitkering als ze langdurig arbeidsongeschikt raken. In werking getreden per 29-12-2005, voorziet de WIA verzekerden die ziek zijn geworden vanaf 1 januari 2004 -na de wachttijd- van een arbeidsongeschiktheidsuitkering indien zij meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De WIA bestaat grofweg uit twee regelingen: -1. de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) -2. de WGA (Werkhervat...

2020-02-28

WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een wet die een uitkering regelt bij ziekte voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is de opvolger van de WAO. Mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geraakt vallen onder de WIA. De WIA kent drie soorten arbeidsongeschiktheid: -Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. -Minstens 35% arbeidsongeschiktheid maar niet meer dan 80, of minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Ie...

2020-02-28

WIA

WIA is de afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.