2020-02-25

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) financiert de eerste 10 jaar van de WGA en de Ziektewet en wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Werkgevers met een premieloonsom groter dan EUR 328.000 ontvangen in december een premiebeschikking van de Belastingdienst, met daarin twee premiecomponenten. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat per 1 januari 2014 als gevolg van de gemoderniseerde Ziektewet (Wet BeZaVa) uit de onderstaande premiecomponenten: 1. Gedifferentieerde premie...