Wat is de betekenis van wettigheid?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wettigheid

wettigheid - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) het in overeenkomst met de wet zijn De wettigheid van dit optreden is te betwijfelen. Woordherkomst Afgeleid van wettig met het achtervoegsel -heid.

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wettigheid

v., het wettig, geldig, rechtmatig zijn: de wettigheid ener akte betwisten; — de wettigheid ener handeling.

2024-07-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wettigheid

v.: de wettigheid van het huwelijk.

2024-07-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wettigheid

is de staat van iemand, wiens ouders met elkander waren gehuwd bij zijn geboorte of op een tijdstip binnen 300 dagen daarvóór (Ned. B.W. art. 305 en 310; Belg. B.W. art. 312 en 315), of die, als natuurlijk (d.i. niet-wettig) kind geboren, is gewettigd. W. houdt dus op te bestaan vanaf het oogenblik, dat de man, met wien iemands moeder...

2024-07-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wettigheid

('wettəcheit) v. het wettig zijn : de van een handeling.

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettigheid

v., hoedanigheid van wettig, geldig, rechtmatig te zijn: de wettigheid van een akte betwisten; de wettigheid van een handeling.