Wat is de betekenis van Wettelijk depot?

1990
2023-01-30
BDI

BDI terminologie

wettelijk depot

depot van publikaties waarbij krachtens een wettelijke regeling uitgevers een of meer exemplaren van elke nieuw verschijnende publikatie binnen een land of taalgebied inleveren.

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wettelijk depot

de verzameling van publikaties in een land die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften van dat land, worden ingeleverd, bewaard en beschreven in de nationale bibliotheek. De eerste wettelijke depots werden ingesteld om van staatswege censuur te kunnen toepassen. In andere gevallen was de bedoeling auteursrechten of drukkersoctrooien te bescherm...

Lees verder