Synoniemen van wettelijk

2020-02-25

wettelijk

wettelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming met de wet Hier valt niet over te twisten, dit is een wettelijk besluit! 2. tot de wet behorend Het besluit werd gemaakt volgens het wettelijke voorschrift. Woordherkomst afgeleid van wet met het achtervoegsel -lijk met het invoegsel -e- Synoniemen legaal, wettig Antoniemen onwettelijk

2020-02-25

wettelijk

wettelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: wet-te-lijk 1. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ wanneer je mag stemmen, is wettelijk geregeld 1. een wettelijk voorschrift [een regel die in de wet staat] Bijvoeglijk naamwoord: wet-te-lijk de/het wettelijke ... Synoniemen...

2020-02-25

WETTELIJK

WETTELIJK, bn. bw. overeenkomstig, volgens, naar de wet: een wettelijk voorschrift; eene wettelijke bepaling, regeling; wettelijk handelen; wettelijk bevoegd tot iets; — wettig: wettelijk erfdeel of legitieme portie, een gedeelte der goederen, dat aan de bij de wet geroepen erfgenamen in de rechte linie wordt toegekend en waarover de overledene noch bij gifte onder de levenden, noch bij uitersten wil heeft mogen beschikken. WETTELIJKHEID, v. geldigheid naar de wet.

2020-02-25

wettelijk

('wettələk) bn. en bw. 1. van, naar, overeenkomstig, volgens de wet : -e voorschriften; de -e weg volgen; bevoegd. 2. geldig voor de wet: een bewijs. 3. door de wet vastgesteld : de -e regeling der zondagsrust; het-erfdeel is het door de wet vastgestelde deel van een nalatenschap, waarover de erflater niet mag beschikken, Syn. legitieme portie; een -e voogd, Tgst. datief. Syn. wettig. 4. volgens de wet verschuldigd : huur, pacht betalen met de -e interesten.