Wat is de betekenis van wettelijk?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wettelijk

wettelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming met de wet Hier valt niet over te twisten, dit is een wettelijk besluit! 2. tot de wet behorend Het besluit werd gemaakt volgens het wettelijke voorschrift. Woordherkomst afgeleid...

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wettelijk

wettelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: wet-te-lijk 1. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ wanneer je mag stemmen, is wettelijk geregeld 1. een wettelijk voorschrift [een regel di...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wettelijk

adj. & adv., wet(te)lik.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wettelijk

bn. bw., 1. tot de wet behorend; wet zijnd, in een wet vastgelegd : dat is een wettelijk voorschrift; een wettelijke bepaling, regeling; 2. overeenkomstig, volgens, naar de wet: wettelijk handelen ; wettelijk bevoegd tot iets ; — wettelijk erfdeel of legitieme portie, het gedeelte der goederen, dat a...

2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wettelijk

bn., bw. (gegrond op, vereist door of geregeld bij de wet): een wettelijk voorschrift, een wettelijk bewijs, voldoende aan de vereisten, bij de wet gesteld; de wettelijke weg volgen; wettelijk erfdeel; zie l e g i t i e m e p o r t i e; wettelijke interesten, verschuldigd zonder voorafgaand beding, maar volgens de wet.

2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wettelijk

('wettələk) bn. en bw. 1. van, naar, overeenkomstig, volgens de wet : -e voorschriften; de -e weg volgen; bevoegd. 2. geldig voor de wet: een bewijs. 3. door de wet vastgesteld : de -e regeling der zondagsrust; het-erfdeel is het door de wet vastgestelde deel van een nalatenschap, waarover de erflater niet mag beschikken, Syn. legitieme porti...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettelijk

bn. en bw., 1. tot de wet behorend: in een wet vastgelegd: dat is een wettelijk voorschrift; 2. overeenkomstig, volgens, naar de wet: wettelijk handelen.