Wat is de betekenis van wettelijk?

2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wettelijk

wettelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming met de wet Hier valt niet over te twisten, dit is een wettelijk besluit! 2. tot de wet behorend Het besluit werd gemaakt volgens het wettelijke voorschrift. Woordherkomst afgeleid...

Lees verder
2018
2023-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wettelijk

wettelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: wet-te-lijk 1. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ wanneer je mag stemmen, is wettelijk geregeld 1. een wettelijk voorschrift [een regel di...

Lees verder
1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wettelijk

bn. en bw., 1. tot de wet behorend: in een wet vastgelegd: dat is een wettelijk voorschrift; 2. overeenkomstig, volgens, naar de wet: wettelijk handelen.

Lees verder
1952
2023-01-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wettelijk

adj. & adv., wet(te)lik.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wettelijk

bn. bw., 1. tot de wet behorend; wet zijnd, in een wet vastgelegd : dat is een wettelijk voorschrift; een wettelijke bepaling, regeling; 2. overeenkomstig, volgens, naar de wet: wettelijk handelen ; wettelijk bevoegd tot iets ; — wettelijk erfdeel of legitieme portie, het gedeelte der goederen, dat a...

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wettelijk

bn., bw. (gegrond op, vereist door of geregeld bij de wet): een wettelijk voorschrift, een wettelijk bewijs, voldoende aan de vereisten, bij de wet gesteld; de wettelijke weg volgen; wettelijk erfdeel; zie l e g i t i e m e p o r t i e; wettelijke interesten, verschuldigd zonder voorafgaand beding, maar volgens de wet.

1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

wettelijk

('wettələk) bn. en bw. 1. van, naar, overeenkomstig, volgens de wet : -e voorschriften; de -e weg volgen; bevoegd. 2. geldig voor de wet: een bewijs. 3. door de wet vastgesteld : de -e regeling der zondagsrust; het-erfdeel is het door de wet vastgestelde deel van een nalatenschap, waarover de erflater niet mag beschikken, Syn. legitieme porti...

Lees verder
1898
2023-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WETTELIJK

WETTELIJK, bn. bw. overeenkomstig, volgens, naar de wet: een wettelijk voorschrift; eene wettelijke bepaling, regeling; wettelijk handelen; wettelijk bevoegd tot iets; — wettig: wettelijk erfdeel of legitieme portie, een gedeelte der goederen, dat aan de bij de wet geroepen erfgenamen in de rechte linie wordt toegekend en waarover de overlede...

Lees verder
1864
2023-01-28
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Wettelijk

Wettelijk, bn. en bijw. (-er, -st), overeenkomstig -, volgens -, naar de wet; wettig. *-HEID, v. gmv. geldigheid naar de wet. *...LOOS, bn. en bijw. zonder wet, regeringloos. *...LOOSHEID, v. gmv. toestand van een land dat zonder wetten is; regeringloosheid.

Lees verder