Wat is de betekenis van Wet algemene bepalingen milieuhygiëne?

2023-09-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

(Wet ABM), op 1.9.1980 van kracht geworden Ned. wet waarin een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne geregeld wordt. Een belangrijk deel van de wet handelt over vergunningprocedures. De wet regelt ook taak, samenstelling en werkwijze van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne als adviesorgaan voor de minister van...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

(Wet ABM), op 1.9.1980 van kracht geworden Ned. wet waarin een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne geregeld worden. Een belangrijk deel van de wet handelt over vergunningprocedures. De wet regelt ook taak, samenstelling en werkwijze van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne als adviesorgaan voor de minister van...