Wat is de betekenis van West-pruisen?

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WEST-PRUISEN

is de naam van een vroegere Pruisische provincie, waarvan Dantzig de hoofdstad was. In 1230-1237 werd dit gebied door de Duitse Orde veroverd, behalve het gedeelte dat Pommerellen heet en dat pas in 1309 aan de Orde kwam. In 1466 werd het bij de vrede van Thorn (Torún) Pools, sindsdien werd de bevolking merendeels gepoloniseerd, behalve in d...

2024-05-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

West-Pruisen

voormalige Pruisische prov. Opp. 25 552 km2. Bij den Vrede van Versailles kwam 15 844 km2 aan Polen en 1914 km2 aan de stad Danzig. Door de wet van 21 Juli 1922 kwam het grootste deel van het aan Pruisen gebleven gebied bij de prov. Oost-Pruisen. W.-P. was 1808-’24 en 1877-1920 een zelfstandige Duitsche provincie.

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

West-Pruisen

West-Pruisen - voormalige Pruisische provincie, die grootendeels bij Polen is gekomen. Het opp. was 25.500 K.M.2, het aantal inw. ± 1.700.000.

2024-05-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

West-pruisen

pruis. prov., tusschen de Oostzee, Oost-Pruisen, Posen, Polen, Pommeren en Brandenburg, 25.534 km.2 groot en in 1900: 1.563.658 inw. (55 pCt. kath.); overwegend landbouwend; is verdeeld in de reg.districten Danzig en Marienwerder; hoofdstad Danzig; voorn, fabrieks- en handelssteden Danzig en Elbing.