Wat is de betekenis van Wervershoof?

2006
2021-03-05
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Wervershoof

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw bij een dam in de Kromme Leek en voor het eerst vermeld in 1288. Het is vernoemd naar de missionaris St. Werenfridus. De dorpsbebouwing ontwikkelde zich langs de Dorpsstraat en in de 19de eeuw haaks daarop aan de Simon Koopmanstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordoostzijde uitgebreid (Kagerban).

Lees verder
2006
2021-03-05
Monuments in Noord-Holland

Noord-Holland

Wervershoof

Village, originated in the 12th century near a dam in the Kromme Leek and first mentioned in 1288. It is named after the missionary St. Werenfridus. The village development developed along the Dorpsstraat and in the 19th century at right angles to the Simon Koopmanstraat. After the Second World War the village was extended on the northeast side (Ka...

Lees verder
1973
2021-03-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Wervershoof

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, 25 km2, 7250 inw., op 1.1.1979 gevormd door samenvoeging van delen van Nibbixwoud, Westwoud, Hoogkarspel, Medemblik en Wervershoof. De vm. gemeente Wervershoof (15,2 km2) had 6250 inw., waarvan 90,7 % r.k., 3 % n.h., 6,3 % g. kerkg. Belangrijkste middel van bestaan was de tuinbouw.

Lees verder
1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wervershoof

gemeente in N.-Holland, aan het IJselmeer. 1456 ha, 4043 inw. Land- en tuinbouw.

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wervershoof

gem. in het W. Friesche zeekleigebied der prov. N. Holland, aan het IJselmeer ten Z. O. van Medemblik; opp. 1466 ha, omvattend de dorpen W., Onderdijk en Zwaagdijk (het laatste dorp gedeeltelijk). Ca. 3750 inw. (1938), waarvan 95% Kath., vormend de parochies W., Onderdijk en Zwaagdijk. Er is land- en tuinbouw, alsmede veeteelt met zuivelindustrie...

Lees verder
1916
2021-03-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wervershoof

Wervershoof - gem. in N.-Holland, ten Z.O. van Medemblik, langs de Zuiderzee; 1457 H.A., alles zeeklei, met 2900 inw., die aan landbouw en veeteelt doen. Men vindt eenige buurten en het dorp W„ 10 K.M. ten N.W. van Hoorn, met 900 inw. Het ontleent zijn naam aan den evangelieprediker Werenfried, die hier op last van Willebrord in 690 een priesterhui...

Lees verder