Wat is de betekenis van Werkzame persoon?

2024-04-16
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Werkzame persoon

Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Toelichting Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij: arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan...