Synoniemen van Werkwoord

2019-10-16

Werkwoord

Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit (bijvoorbeeld eten, schrijven), een gebeuren (bijvoorbeeld plaatsvinden, ontstaan) of het verkeren in een bepaalde toestand (bijvoorbeeld liggen, zitten). Naar de vorm wordt een werkwoord gekenmerkt door de mogelijkheid vervoegd te worden: het ondergaat vormveranderingen naar gelang van de persoon (eerste, tweede of derde persoon) en het getal (enkelvoud of meervoud) van het onderwerp...

2019-10-16

werkwoord

werkwoord - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) woordsoort die in de eerste plaats een handeling of toestand uitdrukt Het huiswerk voor morgen is het vervoegen van deze 12 Franse werkwoorden. Kan iemand me vertellen wat het werkwoord in deze zin is? Woordherkomst samenstelling van werk(werkwoord) en woord Verwante begrippen naamwoord, voornaamwoord

2019-10-16

werkwoord

werkwoord - zelfstandig naamwoord uitspraak: werk-woord 1. woord dat een handeling, toestand, of proces aangeeft ♢ timmeren en lezen zijn werkwoorden 1. wederkerend werkwoord [dat met een wederkerend woord gecombineerd kan of moet worden] 2. noodzakelijk (verplicht) wederkerend werkwoord

 • 2019-10-16

  Werkwoord

  Werkwoord (Het) of verbum is een belangrijk deel der rede en drukt uit, wat aangaande eenig voorwerp gedacht wordt. Het heeft, behalve de bekende hulpwerkwoorden, het begrip eener werking tot inhoud. Men onderscheidt subjectieve en objectieve werkwoorden. De eerste drukken eene werking uit, die alleen bepaald blijft tot het onderwerp (subject) der rede, terwijl de anderen tevens betrekking hebben op een voorwerp (object). Laatstgenoemden verdeelt men in onovergankelijke (intransitieve) en overga...

  2019-10-16

  WERKWOORD

  WERKWOORD, o. (-en), (taalk.) het werkwoord stelt eene werking voor als eene werking ; het drukt óf eene eigenlijke werking uit, óf iets dat als eene werking gedacht wordt; ...WOORDELIJK, bn. bw. als een werkwoord : het werkwoordelijk gebruik dier woorden en uitdrukkingen.

  2019-10-16

  werkwoord

  werkwoord - Woorden of lexicale eenheden waarmee een handeling, gebeurtenis of toestand wordt uitgedrukt.