Wat is de betekenis van wenden?

2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wenden

wenden - Werkwoord 1. (ov) een andere richting inslaan 2. ergatief (scheepvaart) van koers veranderen, bij zeilen vooral ook "door de wind gaan": "overstag gaan" of "gijpen" Klaar om te wenden? Ree! 3. (refl) zich ~ tot: een persoon of instelling aanspreken ...

Lees verder
2018
2021-02-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wenden

wenden - regelmatig werkwoord uitspraak: wen-den 1. het in een andere richting keren ♢ hij wendde het stuur en ging de hoek om 2. je tot iemand richten ♢ hij wendde zich tot zijn baas om raad...

Lees verder
2008
2021-02-27
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

wenden

(alleen onbep. wijs) GY - borstlings over of van een toestel gaan of springen.

1973
2021-02-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

wenden

(wendde, heeft gewend), draaien, keren, een andere richting geven: het roer —; de steven —, naar een andere richting koers zetten, zich verwijderen; het schip wendt, gaat over een andere boeg liggen; zijn schreden — naar, zich begeven naar; zich — : draaien, zwenken: hij wendde zich wat van haar af; zich niet (meer) weten te...

Lees verder
1971
2021-02-27
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Wenden

Wenden - → Overstaggaan.

1958
2021-02-27
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WENDEN

(letterlijk: omkeringen). Een reeks uitzonderingen op de artikelen 16 en 17 van de 17 keuren. De W. — met name die op de 16de keur zijn wrsch. jonger dan de tekst, waarop ze uitzonderingen geven. De W. op de 17de keur zijn overgeleverd in Latijnse, Oudfr. en Nederduitse handschriften; ze golden voor het hele gebied van Vlie tot Weser. Die op...

Lees verder
1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wenden

(wendde, heeft gewend), 1. draaien, keren, een andere richting geven : een schip, het roer wenden ; — de steven wenden, naar een andere richting koers zetten, zich verwijderen ; — (onoverg.) het schip wendt, gaat over een andere boeg liggen ; (fig.) het over een andere boeg wenden, zie Boeg; — (w...

Lees verder
1949
2021-02-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wenden

oorspronkelijk bij de Duitsers de algemene naam voor Slaven. Uit de buurt van Litauen afkomstig vestigden zij zich in de 5e eeuw langs de Oder, in Bohemen en Moravië; in de 6e eeuw ook in Thüringen en Saksen. Afstammelingen (Sorben) nu nog in Silezië.

Lees verder
1948
2021-02-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Wenden

m. mv. tak van de Slavonen in N.- en O.-Duitsland.

1933
2021-02-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wenden

eigenlijk Slaven, door de Duitschers W. genoemd en met dezen naam (Venedae) ook door Tacitus vermeld. Zij woonden oorspronkelijk ten Z. en O. van de Litauers; rond 350 waren zij onderdanen van het Gotenrijk van ➝ Ermanarik, daarna van de Hunnen; met Attila kwamen ze naar Duitschland. Dat was beslissend voor hun geschiedenis: nu vestigden zij zich l...

Lees verder
1916
2021-02-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wenden

Wenden - Tegenwoordig naam voor het West-Slavische volk der Sorben, in hun eigen taal Serbjo. Zij wonen, naar de volkstelling van 1910 116.000, in de Opper-Lausitz (Saksen), de Neder-Lausitz (Silezië) en het Spreewald ; voorts zijn er velen vooral in Dresden en Berlijn te vinden. Ook bestaan kleine Wendische koloniën in de Vereenigde Staten. Omstre...

Lees verder
1914
2021-02-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

Wenden

Wenden - m. mv., Slavische volksstam in ’t noorden en oosten van Duitschland.

1898
2021-02-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WENDEN

WENDEN, (wendde, heeft gewend), draaien, keeren, eene andere richting geven: een schip wenden; het schip wendt, gaat over een anderen boeg liggen; — (fig.) het over een anderen boeg wenden, iets van eene geheel andere zijde beschouwen, iets op andere gronden verdedigen of bestrijden, (ook) iets op andere wijze aanvangen; — zich niet me...

Lees verder
1898
2021-02-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Wenden

zie Draaien.

1870
2021-02-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wenden

Wenden is de naam van een tak der West-Slawische volkengroep, die nog altijd zetelt in de Lausitz, in het oostslijk gedeelte van Saksen-Altenburg en als Kassoeben tusschen de Weicbsel en de Persante, tot een gezamenlijk bedrag van 150000 zielen. De Veneters, door Plinius de Oudere en Tácitus vermeld, door laatstgenoemde van de Sarmaten gescheiden e...

Lees verder