Wat is de betekenis van welk?

2023-12-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

welk

welk - Uitroepend voornaamwoord 1. (verouderd) wat Welk een prachtig gezicht is dat! welk - Vragend voornaamwoord 1. bijvoeglijk gebruikt Welk huis is van jou? Welke kinderen spelen daar?...

2023-12-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

welk

welk - voornaamwoord 1. woord waarmee je vraagt naar precieze gegevens ♢ welk kopje is van jou? Voornaamwoord: welk welke

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

welk

zie eender.

2023-12-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

welk

verwelkt, verflenst; slap, dor.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Welk

I. vragend voornw., 1. zuiver vragend, zowel naar personen als naar zaken, altijd bijvoeglijk; is het zelfst. nw. niet uitgedrukt, dan is het weggelaten om herhaling te voorkomen: welke vorst zal dat doen l welke plaats is voor mij?; welke (van die boeken) zijn van u?; 2.in uitroepende zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking te ve...

2023-12-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

welk

[wie + lijk] I. bn. 1. vragend vrnw. wat voor : boek wil je ? -e hond koop je? 2. in het begin van een uitroepende zin : een dwaasheid! II. betrekkelijk vrnw. 1. bn. de Schelde, -e rivier door Vlaanderen stroomt. 2. zelfst. die, dat : de man, -e jij gezien hebt. Opm. 1. Welk (II) wordt bijna uitsluitend in de schrijftaal gebruikt en wel o...

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Welk

I. vragend vn., 1. zuiver vragend, zowel naar personen als naar zaken: welke plaats is voor mij?; 2. in uitroepende zinnen meer om kracht bij te zetten: (gevolgd door een): welk een dwaasheid!; II. betr. vn. (vero.) 1. (zonder nadruk) de man welke (die) u gezien hebt, is hier; de genitief en datief worden meestal omschreven met waarvan, waaraan...

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

WELK

WELK, vragend voornw., zoowel naar personen als naar zaken vragende : het komt altijd bijvoeglijk voor ; is het zelfst. nw. niet uitgedrukt, dan is het weggelaten om herhaling te voorkomen: welke vorst zal dat doen ?; welke plaats is voor mij ?; welke van die boeken zijn van u ?; —in uitroepende zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukk...

2023-12-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Welk

Welk, *-E, vnw. wie, wat; die, dien; - weêr is het? hoe is het weder?