Wat is de betekenis van WEGSPOELEN?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wegspoelen

wegspoelen - Werkwoord 1. (ov) met een krachtige stroming laten verdwijnen 2. (intr) door een krachtige stroming verdwijnen Woordherkomst samenstelling van weg(bijwoord) en spoelen(werkwoord)

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

wegspoelen

wegspoelen - regelmatig werkwoord uitspraak: weg-spoe-len 1. door spoelen verwijderen ♢ de rivier heeft een deel van de oever weggespoeld 2. door het water meegevoerd worden ♢ grote stukken land...

2024-07-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wegspoelen

v., fuort-, wei-, forspiele.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wegspoelen

(spoelde weg, heeft en is weggespoeld), overg. 1. spoelende wegnemen, op de stroom meevoeren : de rivier heeft een stuk van de oever weggespoeld ; 2. door spoelen verwijderen of verdrijven, inz. fig.: zijn zorgen wegspoelen, door sterkedrank te gebruiken trachten ze te verdrijven ; II. onoverg., door het water meegevoerd worden : ...

2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

wegspoelen

('wech) (spoelde weg, weggespoeld) I. (heeft) 1. spoelend wegnemen. 2. spoelend verwijderen. 3. door gebruik van sterkedrank verwijderen : zijn zorgen –. II. (is) door het water afkabbelen.

2024-07-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wegspoelen

(spoelde weg, heeft en is weggespoeld) , 1. op de stroom meevoeren: de rivier heeft een stuk van de oever weggespoeld; 2. door spoelen verwijderen: zijn eten, brood (enz.) -, doorslikken door er (veel) bij te drinken; (fig.) zijn zorgen wegspoelen, door alcohol te gebruiken; door het water meegevoerd worden: grote stukken land spoelden weg.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

WEGSPOELEN

WEGSPOELEN - (spoelde weg, heeft en is weggespoeld), spoelende wegnemen: de rivier heeft een stuk van den oever weggespoeld; — afkabbelen (door het water): groote stukken spoelen weg; — spoelende verwijderen : spoel dat vuil van de straat; — (fig.) zijne zorgen wegspoelen, door sterke dranken te gebruiken, er niet aan denken; &...