Wat is de betekenis van Wegen?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wegen

wegen - Werkwoord 1. (ov) het gewicht/de massa bepalen 2. (inerg) een bepaald gewicht/massa als eigenschap hebben wegen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord weg Verwante begrippen meten

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wegen

wegen - onregelmatig werkwoord uitspraak: we-gen 1. nagaan hoe zwaar het/hij is ♢ hij weegt zich elke dag 2. dat gewicht hebben ♢ deze zak weegt 10 kilo 1. veel weg...

Lees verder
2016
2021-05-08
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Wegen

Wegen bij een toets is het toekennen van verschillende aantallen maximaal te behalen punten per opgave. Bij relatief genormeerde toetsen is het effect van wegen in het algemeen beperkt tot het gemiddelde omdat de bijdrage van de items aan de toetsscore voornamelijk bepaald wordt door de variantiebijdragen van de items, het z.g. Effectief gewicht.

Lees verder
1982
2021-05-08
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

WEGEN

[i]1. Verharde wegen van vóór de 19e eeuw [/i]In een gebied als Zeeland met zijn vele wateren en havens bij de voornaamste plaatsen , vond eertijds het vervoer grotendeels per schip plaats. Zelfs binnen de eilanden gebruikte men tot in de 16e eeuw waterwegen. Men reisde per schuit, die door de watergangen werd voortgeboomd. In Middelb...

Lees verder
1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

wegen

(woog, heeft gewogen), 1. het gewicht, de massa van iets bepalen: vlees —; 2. de draagwijdte, betekenis nagaan van: iemands woorden (op een goudschaaltje) —, nauwkeurig overdenken; overleggen, (be)peinzen: na lang wikken en — iets besluiten; 3. het genoemde gewicht hebben: dit pak weegt twee kilo; (fig.) zwaar bij iemand —...

Lees verder
1958
2021-05-08
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WEGEN

Geschiedenis. Vanouds waren de W. door de natuur aangegeven sporen. De rendierjagers volgden de trek-W. van de rendieren, vooral hoge ruggen. Toen in het Atlanticum de veengroei sterk toenam, legden de hunebedbouwers of bewoners uit de vroege bronstijd plaatselijk knuppelwegen aan (ca. 20001500). Het verkeer bleef beperkt tot de plaatselijke bevol...

Lees verder
1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wegen

v., w(e)age, w o e c h, w o e g e n; zwaar —, oanwe(a)ge; met de hand —, hifkje, hiftsje.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wegen

(woog, heeft gewogen), I. overg., 1. de zwaarte, het gewicht onderzoeken van : iets op de hand wegen ; koffie, suiker, vlees wegen; zich laten wegen ; 2. (fig.) de draagwijdte, betekenis nagaan van : iemands, zijn woorden (op een goudschaaltje) wegen, nauwkeurig op de betekenis er van acht geven ; — overleggen, bepein...

Lees verder
1910
2021-05-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Wegen

Wegen - het vergelijken der zwaarte van een voorwerp met een ander van vaststaand gewicht.

1900
2021-05-08
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

wegen

Smalle strook grond, gebruikt en geschikt gemaakt voor het verkeer. (Thesaurus landschap)

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WEGEN

WEGEN - (woog, heeft gewogen), de zwaarte, het gewicht onderzoeken : koffie, suiker, vleesch wegen; zich wegen; — zwaar zijn, zeker gewicht hebben : dit pak weegt 1 K. G.,hij weegt niet zwaar; (fig.) zwaar bij iem. wegen, in achting en vertrouwen bij iem. staan; — hij weegt niet zwaar, hij is geen hoogvlieger, heeft niet veel verstand;...

Lees verder
1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wegen

Wegen dienen om in een land het onderling verkeer gemakkelijk te maken. Groote wegen, die de provinciën verbinden, worden gewoonlijk door het Rijk, provinciale wegen door de gemeenten met provinciaal subsidie aangelegd, terwijl gemeentelijke wegen en voetpaden door de gemeenten worden gebouwd en onderhouden. Men heeft zandwegen, kleiwegen en harde...

Lees verder