Wat is de betekenis van Weerstand?

2021
2022-05-17
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Weerstand

Weerstand is het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken. De hoogte van de weerstand hangt af van het afweersysteem. Dit is een immuunsysteem dat bestaat uit witte bloedcellen en antistoffen, die ervoor zorgen dat virussen en bacteriën...

Lees verder
2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

weerstand

weerstand - Zelfstandignaamwoord 1. een reactie die poogt een bepaalde actie tegen te werken, tegenstand Bij zijn pogingen het beleid te wijzigen ondervond hij bijzonder veel weerstand. 2. (natuurkunde) (elektrotechniek) elektrische ~ de tegenstand die een stroom in een stroomgeleid...

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

weerstand

weerstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: weer-stand 1. het proberen iets tegen te houden ♢ er was veel weerstand tegen het plan 1. ergens geen weerstand aan kunnen bieden [het doen terwijl je w...

Lees verder
2017
2022-05-17
Twan Akkers

MSc Human Resources

Weerstand

Weerstand, in dit geval organisatorische weerstand van een individuele medewerker, wordt vaak aangeduid als een bedwingende kracht die tegen de gewenste richting ingaat en de huidige situatie wil behouden. Weerstand is een multidimensionale houding die bestaat uit drie componenten: cognitief (ratio), affectief (gevoel) en gedragsmatig. Het falen va...

Lees verder
2017
2022-05-17
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Weerstand

zich afzetten tegen iets wat angst oplevert.

2015
2022-05-17
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Weerstand

Weerstand - oorspronkelijk in de psychoanalyse gebruikt met de betekenis: alle manieren waarop een cliënt tegenwerkt en zich verzet tegen de duidingen en adviezen van de psychosociale hulpverlener.

2014
2022-05-17
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Weerstand

Weerstand - oorspronkelijk in de psychoanalyse gebruikt met de betekenis: alle manieren waarop een cliënt tegenwerkt en zich verzet tegen de duidingen en adviezen van de psychologe.

2010
2022-05-17
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

weerstand

Zie (ook) afweersysteem

2003
2022-05-17
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

weerstand

weerstand - Term uit de technische analyse. Een koersniveau waarop extra aanbod mag worden verwacht waardoor een prijsdoorbraak naar boven minder waarschijnlijk is. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt dit geïnterpreteerd als positief voor de toekomstige koersontwikkeling. Zie ook weerstandslijn en steun.

1994
2022-05-17
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Weerstand

Weerstand, in België het verzet tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar na de capitulatie was de betekenis van de Belgische weerstand gering. Hij beperkte zich tot humanitaire acties voor neergeschoten geallieerde piloten. Daarnaast werden door communisten en veteranen uit de Spaanse Burgeroorlog sabotagegroepen...

Lees verder
1981
2022-05-17
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

weerstand

1. de kracht die een beweging afremt (wrijving, luchtweerstand, waterweerstand); 2. elektrische weerstand. Iedere geleider oefent op de stroming van elektronen een remmende werking uit, waarvan de grootte afhankelijk is van de lengte en doorsnede van de geleider en van het soort materiaal. Daarnaar onderscheidt men goede en slechte elektriciteitsge...

Lees verder
1981
2022-05-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Weerstand

in België het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar na de capitulatie was de betekenis van de Belg. weerstand klein. Zij beperkte zich tot humanitaire acties ten behoeve van ontsnapte krijgsgevangenen en neergeschoten geallieerde piloten. Daarnaast werden door communisten en veteranen uit de Spaans...

Lees verder
1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Weerstand

m. (-en), 1. verzet, tegenstand: bieden; (van zaken) het niet-wijken, zich niet laten doorboren: hun kogelvrij vest bood weerstand; 2. al wat een beweging, een kracht tegenwerkt, belemmert of opheft; (natuurkunde) (elektrische) weerstand, symbool R, het quotiënt tussen de aangelegde spanning over het desbetreffende stuk materie en de resulter...

Lees verder
1971
2022-05-17
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Weerstand

Weerstand - De weerstand van een vaartuig is afhankelijk van de onderwatervorm (vormweerstand) en van de mate van gladheid van het onderwaterschip (wrijvingsweerstand) . Voor wedstrijden is alleen aan het laatste iets te doen, dat wil zeggen men kan vóór een wedstrijd het onderwaterschip schoonmaken en behandelen met speciale verfsoor...

Lees verder
1965
2022-05-17
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

WEERSTAND

psychologische krachten die zich verzetten tegen een genezing en bewustwording. Dit onbewuste verzet manifesteert zich bij de psychoanalytische behandeling in de meest uiteenlopende vormen: twijfel en wantrouwen ten aanzien van de therapeut, kritiek op de psychoanalytische theorieën, geen respect voor opdrachten, stilzwijgen, absentie, enz.

1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Weerstand

s., wjerstân, tsjinwar, forwar (it), kear; — ondervinden, kear krije; — van de grond (bij het heien), stuit.

1949
2022-05-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Weerstand

in de dynamica naam voor hetgeen een beweging tegenwerkt: lucht, water, wrijving; voor electr. weerstand z Ohm.

1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

weerstand

m. in bet. 2 weerstanden (1 wederstand, tegenstand, verzet; het zich niet laten verplaatsen, doorboren enz.; 2 nat. elke kracht [of lichaam], waardoor een andere kracht wordt tegengewerkt, opgeheven enz.; in deze bet. germ.; dradencomplex, in een electrische geleiding ingelast om de stroom daarover te verdelen en zo te verzwakken): 1 de dijk bood w...

Lees verder
1933
2022-05-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Weerstand

1) → Electrische weerstand; 2) i/d werktuigk.: alles, wat beweging (v. welken aard en hoe ook te weeg gebracht) tegenwerkt; 3) toestel, rheostaat genoemd, meestal samengesteld u/e electr. geleider v. veranderlijke of vaste lengte, dienende o/d stroomsterkte of spanning te verlagen, door omzetting in warmte v/h te veel aan electr. energie i/e s...

Lees verder
1916
2022-05-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Weerstand

Weerstand - Algemeen: kracht, die een beweging tegenhoudt, b.v. van vaste lichamen (zie WRIJVING) of van vloeistoffen en gassen (zie INWENDIGE WRIJVING). In de electriciteitsleer wordt het begrip w. in een analogen zin voor een geleider gebezigd têr bepaling van den electrischen stroom, die bij gebruik van een zekere electromotorische kracht in die...

Lees verder