Wat is de betekenis van Weerstand?

2023-12-09
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Weerstand

* Weerstand is de tegenstand of het verzet dat iemand of iets biedt tegen verandering of invloeden van buitenaf. * Dit kan bijvoorbeeld fysieke weerstand zijn, zoals wanneer iemand zich verzet tegen aanraking of druk, of mentale weerstand, zoals wanneer iemand zich verzet tegen ideeën of adviezen. * Weerstand kan voorkomen dat iemand of iets w...

2023-12-09
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Weerstand

Weerstand is het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken. De hoogte van de weerstand hangt af van het afweersysteem. Dit is een immuunsysteem dat bestaat uit witte bloedcellen en antistoffen, die ervoor zorgen dat virussen en bacteri&e...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

weerstand

weerstand - Zelfstandignaamwoord 1. een reactie die poogt een bepaalde actie tegen te werken, tegenstand Bij zijn pogingen het beleid te wijzigen ondervond hij bijzonder veel weerstand. 2. (natuurkunde) (elektrotechniek) elektrische ~ de tegenstand die een stroom in een stroomgeleid...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

weerstand

weerstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: weer-stand 1. het proberen iets tegen te houden ♢ er was veel weerstand tegen het plan 1. ergens geen weerstand aan kunnen bieden [het doen terwijl je w...

2023-12-09
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Weerstand

zich afzetten tegen iets wat angst oplevert.

2023-12-09
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Weerstand

Weerstand - oorspronkelijk in de psychoanalyse gebruikt met de betekenis: alle manieren waarop een cliënt tegenwerkt en zich verzet tegen de duidingen en adviezen van de psychosociale hulpverlener.

2023-12-09
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Weerstand

Weerstand - oorspronkelijk in de psychoanalyse gebruikt met de betekenis: alle manieren waarop een cliënt tegenwerkt en zich verzet tegen de duidingen en adviezen van de psychologe.

2023-12-09
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

weerstand

Zie (ook) afweersysteem

2023-12-09
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Weerstand

Al wat een beweging of een kracht tegenwerkt, belemmert of opheft. We onderscheiden de volgende begrippen: - frontale weerstand: weerstand die ontstaat doordat de lucht of de vloeistof botst met er door heen bewegende lichamen en er dus tegendruk op uitoefent. Hoe groter het lichaam hoe groter de weerstand. - golfweerstand: weerstand die ontstaat w...

2023-12-09
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

weerstand

weerstand - Term uit de technische analyse. Een koersniveau waarop extra aanbod mag worden verwacht waardoor een prijsdoorbraak naar boven minder waarschijnlijk is. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt dit geïnterpreteerd als positief voor de toekomstige koersontwikkeling. Zie ook weerstandslijn en steun.

2023-12-09
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

weerstand

(de) <bnl.> het verzet, verzetsbeweging.

2023-12-09
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Weerstand

Weerstand, in België het verzet tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar na de capitulatie was de betekenis van de Belgische weerstand gering. Hij beperkte zich tot humanitaire acties voor neergeschoten geallieerde piloten. Daarnaast werden door communisten en veteranen uit de Spaanse Burgeroorlog sabotagegroepen...

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

weerstand

1. de kracht die een beweging afremt (wrijving, luchtweerstand, waterweerstand); 2. elektrische weerstand. Iedere geleider oefent op de stroming van elektronen een remmende werking uit, waarvan de grootte afhankelijk is van de lengte en doorsnede van de geleider en van het soort materiaal. Daarnaar onderscheidt men goede en slechte elektriciteitsge...

2023-12-09
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Weerstand

in België het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar na de capitulatie was de betekenis van de Belg. weerstand klein. Zij beperkte zich tot humanitaire acties ten behoeve van ontsnapte krijgsgevangenen en neergeschoten geallieerde piloten. Daarnaast werden door communisten en veteranen uit de Spaans...

2023-12-09
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

weerstand

Beweging tegen het illegaal bewind tijdens de Duitse bezetting in de wereldoorlogen; in Nederl.: verzet(sbeweging), illegaliteit. Ik stond met hem in de weerstand, WEYTS 1950, 68. Men verwijt me tenslotte de inzet der Zwarte Brigade tegen het terrorisme - wat men in patriotistische taal weerstand is gaan noemen, BROUNS 1951, 192. Je gaat beter ni...

2023-12-09
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Weerstand

Weerstand - De weerstand van een vaartuig is afhankelijk van de onderwatervorm (vormweerstand) en van de mate van gladheid van het onderwaterschip (wrijvingsweerstand) . Voor wedstrijden is alleen aan het laatste iets te doen, dat wil zeggen men kan vóór een wedstrijd het onderwaterschip schoonmaken en behandelen met speciale verfsoor...

2023-12-09
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

WEERSTAND

psychologische krachten die zich verzetten tegen een genezing en bewustwording. Dit onbewuste verzet manifesteert zich bij de psychoanalytische behandeling in de meest uiteenlopende vormen: twijfel en wantrouwen ten aanzien van de therapeut, kritiek op de psychoanalytische theorieën, geen respect voor opdrachten, stilzwijgen, absentie, enz. De...

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Weerstand

s., wjerstân, tsjinwar, forwar (it), kear; — ondervinden, kear krije; — van de grond (bij het heien), stuit.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Weerstand

in de dynamica naam voor hetgeen een beweging tegenwerkt: lucht, water, wrijving; voor electr. weerstand z Ohm.

2023-12-09
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WEERSTAND

is in de dynamica de naam van elke oorzaak, die een beweging tegenwerkt. De gewone weerstanden danken hun ontstaan aan de werking van het medium, waarin een lichaam zich beweegt, bijv. van de lucht en het water; aan de wrijving, die vaste lichamen, die langs elkander glijden, op elkander uitoefenen; aan de onbuigzaamheid van touwen en kettingen enz...