Wat is de betekenis van Wederkerigheid?

2017
2022-12-04
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Wederkerigheid

Gedrag dat uitgevoerd wordt als reactie op soortgelijk gedrag van een ander, met als doel een ongelijkheid met die ander te vereffenen Wederkerig gedrag (Engels: “reciprocity”) is een algemeen voorkomende manier waarop sociale dieren en mensen met elkaar omgaan en die kort weergegeven kan worden met de volgende frases: “Ik krab jo...

Lees verder
2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Wederkerigheid

‘Wederkerigheid’ of ‘reciprociteit’ is een term die zowel in de sociologie, de culturele antropologie als in de ethiek een belangrijke plaats inneemt. Zo heeft de socioloog Gouldner (1973) erop gewezen dat institutionele verbanden alleen kunnen voortbestaan wanneer er een ‘wederkerigheidsnorm’ heerst. Deze houdt in dat mensen diegenen helpen die oo...

Lees verder
2007
2022-12-04
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Wederkerigheid

Kenmerk van sociale relaties die inhoudt dat de actoren in de relatie naar evenredigheid beloningen (in de vorm van bijvoorbeeld goederen, hulp, uitingen van affectie) en straffen uitwisselen.

1994
2022-12-04
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Wederkerigheid

Beïnvloeden door iets te geven of iets terug te doen.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wederkerigheid

v., het wederkerige ; stelsel van wederkerigheid, reciprociteitstelsel, het behandelen van een ander op dezelfde voet als men door hem behandeld wordt.