Wat is de betekenis van weder?

2023-09-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

weder

weder - Zelfstandignaamwoord 1. (meteorologie) (verouderd) weer (de atmosferische omstandigheden) 2. (dierkunde) (verouderd) weer (een gesneden ram of geitenbok) Synoniemen [1] weer [2] hamel

2023-09-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

weder

1. In de schrijft, nog vrij vaak in de vorm weder; in de standaardt. thans uitsl.: weer; - in ’t mv.: weersomstandigheden. Door alle weders is de arbeid gevorderd en het is zeker dat zij er mee klaar komen vóór de Lente is aangebroken, TEIRLINCK 1952, 1, 110. De opslagtanks zijn omgeven door gras, waardoor bij droog wede...

Direct toegang tot alle 11 resultaten over weder?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Weder

adv., wer.

2023-09-21
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

weder

noch; weder dies noch das, noch dit noch dat.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Weder

gewoonlijk WEER, bw., 1. terug, in tegengestelde richting : heen en weer lopen; ik ben even heen en weer naar Den Haag geweest; 2. terug, van de andere —, van zijn kant: sla je mij, ik sla je weer ; over en weer werd er geschoten, van beide kanten ; 3. opnieuw, nog eens, bij herhaling : het regent al weer; mi vraagt...

2023-09-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Weder

is het samenspel van de meteorologische elementen op een bepaalden tijd over een plaats der aardoppervlakte. Cfr. ➝ Klimaat. Het w. wordt bepaald door schatting of meting van de elementen: hoofdzakelijk van de luchttemperatuur (warm, koud, zacht weer bij een temp. resp. van 30°, 0°, 20° C) en van den ➝ neerslag (regen, sneeuw); in minde...

2023-09-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

weder

('we:dər) I. o. (weders; wedertje) [~ waaien] 1. Algm. luchtgesteldheid gekenmerkt door bepaalde temperatuur, windrichting en neerslag : welk is het? wat is het voor -? het is mooi -; mooi weertje vandaag! bij goed, slecht -; door, in weer en wind. Gez. het zal vuil geven, er zal wat komen kijken, men zal moeten oppassen; mooi - en geen harin...

2023-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

weder

→weer.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Weder

Het begrip weder heeft 3 verschillende betekenissen: 1. weder - WEDER - m. (-s), WEER, m. (-en), (gew.) ram. 2. weder - WEDER - gewoonlijk WEER, o. luchtsgesteldheid : welk weder is het ? of wat is het voor weer ?, is ‘t het koud of warm, helder of somber, droog of regenachtig, stil of onstuimig, enz ? — (zeew.) zwaar weer, storm;...

2023-09-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Weder

Weder (Het) is de dampkringstoestand, op eene bepaalde plaats en een bepaalden tijd door de zamenwerking van onderscheidene klimatologische oorzaken voortgebragt, zooals: luchtdrukking, warmtegraad, vochtigheid, neerslag en vooral windrigting, — een toestand, die op ons gevoel eene aangename of onaangename, op onze gezondheid eene voor- of nadeelig...

2023-09-21
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

weder

Contra, aduersum.