Wat is de betekenis van Waterland?

2019
2021-01-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waterland

waterland - Zelfstandignaamwoord 1. waterachtig land. Woordherkomst samenstelling van water en land

Lees verder
2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waterland

waterland - zelfstandig naamwoord uitspraak: wa-ter-land 1. drassig land met veel water in de omgeving ♢ de omgeving van Landsmeer en Purmerend is typisch waterland Zelfstandig naamwoord: wa-ter-land het waterland...

Lees verder
2002
2021-01-19
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Waterland

1. Historisch geografische eenheid waarmee vooral het waterrijke venig polderland noordoostelijk van Amsterdam werd bedoeld. In dit gebied vinden we een aantal langgerekte meren, als grasland in gebruik zijnde complexen overwegend strookvormige kavels en enkele kleine nederzettingen. Bovendien komen er een aantal droogmakerijtjes voor. Onder het ge...

Lees verder
2002
2021-01-19
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Waterland

Waterland behoort sinds 1921 voor een vrij groot deel tot de gemeente A. De grens van de hoofdstad loopt hier langs de IJsselmeerdijk tot aan het plaatsje Uitdam*, dat buiten de gemeente valt, door het midden van de Uitdammer Die naar de Arken Ae, vandaar langs de weg door de Belmermeerpolder en door de Broekermeer tot het Schouw, en verder langs h...

Lees verder
1984
2021-01-19
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Waterland

beschermd landschap, ca. 949 ha groot, ten noorden van Amsterdam en ten zuiden van de lijn Alkmaar-Hoorn. Waterland is eigendom van Staatsbosbeheer. Het natuurreservaat ligt in de gemeenten Broek in Waterland, Landsmeer, Ilpendam en Monnikendam. Waterland is een karakteristiek veen- en weidegebied met vele waterlopen en verscheidene soorten weidevo...

Lees verder
1982
2021-01-19
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

WATERLAND

Vroegere heerlijkheid, dorp en parochie in de opgeheven gemeenten IJzendijke en Waterlandkerkje en gedeeltelijk in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen (→ St.-Nicolaas in Varne en → Oudeman). Wapen: Dit wapen werd door de schepenbank van Waterland reeds in 1696 gevoerd en is in 1923 verleend aan de Belgische gemeente Waterland-Oudeman...

Lees verder
1981
2021-01-19
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Waterland

historische naam voor het lage Ned. landschap in de prov. Noord-Holland tussen Amsterdam en Purmerend. In de 13e eeuw een heerlijkheid van de heren van Persijn. Jan van Persijn verkocht 1282 de heerlijkheid aan graaf Floris v. Vormde in de grafelijke tijd en in de Noordned. Republiek een afzonderlijk baljuwschap. Was in vier delen verdeeld: het eig...

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Waterland

Ned. streek en waterschap in de prov. Noord-Holland, ten noorden en noordoosten van Amsterdam. Waterland is een laag gelegen weidegebied, dat herhaaldelijk geleden heeft van doorbraken van de Zuiderzee, waarvan verschillende meren de overblijfselen zijn. In Waterland zijn o.a. Monnikendam, Landsmeer en Broek in Waterland gelegen.

Lees verder
1958
2021-01-19
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WATERLAND

(Fr.: It wetterlân). Lage, waterachtige streek in midden-Frl., zie Lage Midden. De bevolking heeft een eigen karakter (Hwat bot yn it sizzen, mar oars tige wolmienend, Wat ruw met het woord, maar toch zeer welmenend). De watersport is hier geliefd. Vele hardrijders komen uit deze streek, zie Hardrijden. Zie: Friesland en de Friezen (1877), 1...

Lees verder
1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Waterland

o., waterachtig land ; — streek ten N. van Amsterdam.

1933
2021-01-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Waterland

Streeknaam en hoogheemraadschap in de provincie N. Holland, N. van Amsterdam, aan IJ en IJselmeer. W. loost op het IJselmeer en op het Noordzeekanaal. Het dankt zijn naam aan de vele wateren. Nog gaat veel vervoer per schip.

Lees verder
1916
2021-01-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Waterland

Waterland - In uitgebreiden zin wordt hier onder verstaan al het land in N.-Holland tusschen IJ-polders, Kennemerland, W.-Friesland en de Zuiderzee. Noch administratief, noch hydrografisch vormt dit uitgebreide gebied echter een eenheid. W. in engeren zin is het Z.O. deel, dat een afzonderlijk hoogheemraadschap vormt met een oppervlakte van 7645 H....

Lees verder