Wat is de betekenis van Watergraafsmeer?

2023-09-23
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Watergraafsmeer

Watergraafsmeer - Waar nu een dichtbevolkte stadswijk ligt, doorsneden door de drukke Middenweg, lag eens een plas, het Diemermeer*. Op de kaart van Joost Janszoon Bilhamer* van 1575 is te zien dat de plas ontstaan is door een dijkdoorbraak van de Diemerzeedijk*. Het meer moet er al geweest zijn in 1204, toen de Kennemers die het Amstelland afstroo...

2023-09-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Watergraafsmeer

voormalige gem. hij A’dam, i/d Diemermeer, in 1921 bij A’dam gevoegd.

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Watergraafsmeer?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Watergraafsmeer

droogmakerij en voormalige gem., thans deel van →Amsterdam (Z.O.). De W., als droogmakerij en polder ook Diemermeer geheeten, is drooggelegd in 1629, ondergeloopen en weer drooggelegd in 1651, onder water gezet en opnieuw drooggelegd in 1672. Lang was de W. een geliefd uitgaansoord voor Amsterdammers; thans zijn er o.a. nog de gemeentelijke pl...

2023-09-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Watergraafsmeer

(wa:tərgra:fs'me:r) vroeger zelfstandige gemeente in Noordholland, sedert 1921 deel van Amsterdam.

2023-09-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Watergraafsmeer

Watergraafsmeer - voormalige gemeente in N.Holland, vlak ten Z.O. van Amsterdam- en op 1 Jan. 1921 bij de hoofdstad ingelijfd. Als zelfstandige gem. besloeg zij 687 H.A., hoofdzakelijk verkregen door droogmaking van het Diemermeer op kosten van Amsterdam. Reeds spoedig legden de rijk geworden Amsterdammers hier hun buitenverblijven aan, die echter...

2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Watergraafsmeer

(ook: Diemermeer), Ned. droogmakerij in de prov. Noord-Holland, 5,90 km2, polderpeil ca. 5,50 m -NAP. Watergraafsmeer behoort sinds 1921 tot de gemeente Amsterdam en is inmiddels grotendeels bebouwd. Watergraafsmeer werd in 1629 drooggelegd. De bodem bestaat grotendeels uit laagveen.

2023-09-23
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Watergraafsmeer

gemeente in N.-Holland (arrond. Amsterdam, kanton Amsterdam I), gevormd uit het drooggelegde Diemermeer, grenst aan Amsterdam, waarvan het dichtst bebouwde gedeelte een voorstad vormt; 4144 inw. Kiesdistrict Hilversum; pers. belasting 3de klasse.