Wat is de betekenis van waterachtig?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

waterachtig

waterachtig - Bijvoeglijk naamwoord 1. gelijkend op water 2. te veel water bevattend 3. (figuurlijk) saai Woordherkomst Afgeleid van water met het achtervoegsel -achtig

2024-05-20
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

waterachtig

waterachtig - Te gebruiken om stoffen, oplossingen of behandelingen te beschrijven waarbij water is betrokken.

2024-05-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

waterachtig

In de gemeenz. verb. iem. waterachtig maken, iem. doen watertanden, iem. sterk doen verlangen (naar -), iem. in de verleiding brengen. Gust kost iemand zijn hert waterechtig maken. Als ik er iet kost aan doen, zei ik, dan mocht ’m op mij staat maken, CLAES 1960, 96.

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Waterachtig

adj., wetterich.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Waterachtig

bn. (-er, -st), 1. gelijkend op water: een waterachtig vocht; 2. veel water bevattend, dun, slap : een waterachtige brij; ivaterachtig voedsel; waterachtig bier; — (fig.) niet krachtig, zonder pit, laf: het ivateraehtig proza van Stuurt; 3. met veel wateren of met veel water in de bodem: waterachtige st...

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waterachtig

bn. (waterig): een waterachtig kostje, flauw, te zeer aangelengd; een waterachtige vrucht; een waterachtige streek, met veel water.

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

waterachtig

(wa:tərachtəch) bn. en bw. (-er, -st) 1. als water : een -e vloeistof. 2. niet krachtig : voedsel. 3. met veel water : een -e vrucht, streek.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Waterachtig

bn. (-er, -st), 1. met veel water in de bodem: waterachtige streken; 2. bleek en niet warm: waterachtig licht.