Wat is de betekenis van Wat verder ter tafel komt?

2024-07-15
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Wat verder ter tafel komt

Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) is de naam van het agendapunt van een vergadering waarin alle zaken besproken worden die niet specifiek in de agenda zijn genoemd. De voorzitter bereidt iedere vergadering voor door een agenda op te stellen die wordt doorgeleid aan de andere leden. Op die manier is iedereen op de hoogte van de punten die bespr...