2020-04-06

wat

wat - Onbepaald voornaamwoord 1. iets, een beetje. Ik heb toch wat gewonnen! 2. enigszins Je ziet er wat vermoeid uit. wat - Vragend voornaamwoord 1. om naar een of meer zaken te vragen. Wat eten we vandaag? Wat betekent dit? wat - Betrekkelijk voornaamwoord 1. na alle...

2020-04-06

wat

Meestal in de verbinding ‘ik weet niet wat’: een verouderd eufemisme voor de geslachtsdaad. Al opgetekend in de zeventiende eeuw in het werk van Cats.

2020-04-06

wat

wat - bijwoord, voornaamwoord, tussenwerpsel 1. niet veel, niet zo erg ♢ hij is nog wat klein 1. ze hebben heel wat kinderen [nogal veel] 2. als je niet weet of wil zeggen waar het precies over gaat ♢ ik heb maar wat gezegd 3. heel erg ...

2020-04-06

WAT

WAT - vragend voornw., meestal zelfstandig gebruikt en naar zaken vragende : wat is er ?; wat hebt ge daar ?; wat is er van uw dienst ?; zoowel in de rechtstreeksche vraag ; hij vraagt: wat doet gij ? als in de niet rechtstreeksche vraag ; hij vraagt, wat gij doet; — wat ?, als uiting dat men iem. niet goed verstaan heeft en hem uitnoodigt zijn zeggen of vragen te herhalen; — in verbinding met de voorzetsels aan, te, naar, met enz. wordt het gewoonlijk vervangen door het overeenkoms...

2020-04-06

wat

De verwensing je kunt me wat! betekent thans ‘bekijk het maar, zoek het maar uit’ en drukt minachting en onverschilligheid uit. Daarnaast kennen wij in het hedendaags Nederlands de vloek krijg nou wat!, die staat voor woede, verbazing, ongeloof e.d. In Den Haag komt als versterkte variant nog voor krijg het vuige nou wat! Wat duidt als het voorafgaat aan vloeken en verwensingen als wat drommel! de intensiteit van de verbazing, woede, verbijstering enz. aan...

2020-04-06

Wât

(Vât). Door plaatsing van de ➝ phrasat in Cambodja in het centrum van een planmatigen aanleg, ontstond het groote tempel-complex, de Wât, met zijn door een gopoeram (ingangspoort) versierde galerijen: aanleg op een vlakte (Ta Prohm), op een trappenterras (Baphuon) of een combinatie van beide (Bayon, Angkor Wat). Ook het tempel-district in ➝ Siam werd Wât genoemd. Zie ook ➝ Cambodja. Zie ➝ Angkor.Hendricks.

2020-04-06

wat

I. vragend vrnw. 1. zelfst. is er? -? hoe meen je ? zeg het nog eens. 2. bn. vlees is het beste? (voor een) man is dat ? is dat voor een man? II. betrekkelijk vrnw. : al je zegt, is waar; men ook doen, zeggen moge. III. onbepaald telw. een zekere, eerder kleine hoeveelheid, enig(e): kersen; geld; heel, vrij -. IV. onbepaald vrnw. iets : zei hij -? iets of -. V. welk : een drukte? al banaliteit! VI. bw. 1. een weinig, enigermate : hij is lui. 2. hoe : is het warm vandaag! 3. zeer : hij w...