Wat is de betekenis van wassen?

2020
2021-12-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

wassen

1) (18e eeuw) (kaartspelen) door elkaar schudden (van de kaarten). • En nu gaan we tot het bieden over, kinderen! Maar wacht even. Wie heeft dat spel gewassen (geschud)? (W.A.T. Schelfhout: Zo wordt u een goed bridger. 1937) • Wassen. Schudden. (Toine van Hoof: Het Bridge woordenboek. 1998) • (Rien van den Broek & Ad Kerstens:...

Lees verder
2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wassen

wassen - Werkwoord 1. (ov) iets met water of een andere vloeistof zuiveren Het afgefilterde neerslag werd met alcohol gewassen. 2. (refl) zich ~; zichzelf met water schoonmaken Hij waste zich met zeep. 3. ergatief (aangroeien|aan)groeien...

Lees verder
2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wassen

wassen - bijvoeglijk naamwoord, regelmatig werkwoord uitspraak: was-sen 1. van was ♢ bij Madame Tussaud keken we naar de wassen beelden 1. dat is een wassen neus [iets wat weinig voorstelt]...

Lees verder
2017
2021-12-08
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Wassen

In papiermolens.

2002
2021-12-08
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Wassen

Het wassen van een dode was (en is nog) een reinigingsritueel, dat vroeger slechts ten doel had de stoffen of machten die achterblijvenden ofwellicht de dode zelf vijandig gezind waren, onschadelijk te maken. Water was een hindernis die kwade geesten -de ziel van een dode werd immers de levenden vijandig gezind geacht- niet konden overschrijden. Da...

Lees verder
2002
2021-12-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

wassen

Wassen is: 2-dim; een techniek waarbij met penseel en verdunde inkt of verf in één toon (1) een vlak wordt ingekleurd.

1998
2021-12-08
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

wassen

schudden

1998
2021-12-08
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Wassen

een - neus in marineslang bet. dit ‘een gemakkelijk karweitje’ (Harmsen).

Lees verder
1997
2021-12-08
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

wassen

zie Leuth, pomp, sok.

1981
2021-12-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wassen

in de schilderkunst: een tekening met waterverf inkleuren.

1974
2021-12-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

wassen

verbindingen van hogere vetzuren met alcoholen, o.a. een hoogmoleculaire alifatische of cyclische alcohol. Zowel de vetzuren als de alcoholen kunnen uit koolstofketens bestaan van meer dan 20 koolstofatomen. Ze zijn moeilijk hydrolyseerbaar. In het spijsverteringskanaal kunnen ze door de lipasen haast niet gesplitst worden. De cuticula van planten...

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

wassen

(wies, waste, heeft gewassen), 1. door middel van water of een andere vloeistof, meestal met toevoeging van een wasmiddel (zeep enz.) reinigen: een kind —; zich —; zich de handen, het gezicht —; erts —, door water van aarddelen zuiveren; iemand het hoofd of de oren —, hem flink de les lezen; ik zal dat varken(tje) wel...

Lees verder
1954
2021-12-08
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Wassen

lichaamshygiëne, welke tegen besmettings-en vergiftigingsgevaren beschermt, mag daarbij geen afbreuk doen aan de natuurlijke beschermingswerking van de huid.

1954
2021-12-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Wassen

is een groep der lipiden of vetachtige stollen. Zij bestaan voorn. uit mengsels van esters van de hogere vetzuren en hogere éenwaardige alcoholen. Zij zijn gedeeltelijk een dierlijk product, b.v. bijenwas (= voorn. de palmitinezure ester van myricylalcohol, C20H61OH), wolvet van schapen (vetzure esters van aliphatische alcoholen en van chole...

Lees verder
1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wassen

1. v.; (groeien), waeks(j)e, w o e k s, w o e k s e n; (van de maan), opgean, oankomme; (van water), opsette. 2. v., waskje, w o s k, w o s k e n; klinzgje, grob(bel)je; zijn handen, voeten —, hân-, fuotwaskje; zich het gezicht lichtjes —, jin om ’e holle feije, jin in streek om...

Lees verder
1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wassen

I. 1 bn. (van was): wassen bloemen; zegsw., zie n e u s 1; 2 waste, h. gewast (met was bestrijken): gewast taf. II. wies, wiesen, i. gewassen (groeien, groter worden, toenemen in omvang, tieren): wat is die jongen gewassen; de Maas gaat weer wassen; alle planten wassen hier welig; bij verg. de maan wast of is wassende; wassende maan; wassend tij,...

Lees verder
1900
2021-12-08
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

wassen

Wassen: reinigen met een redelijke tot grote hoeveelheid water en eventueel een neutrale detergent, zonder of met weinig druk.

1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Wassen

Het begrip wassen heeft 3 verschillende betekenissen: 1. wassen - WASSEN - (wies, is gewassen), grooter worden, opschieten; de planten wassen en gedijen; die jongen is flink uit de kluiten gewassen, hij is haast volwassen; — tieren, opkomen: op dit land wast koren; in Frankrijk wassen vurige wijnen; — meer worden, hooger. grooter word...

Lees verder
1898
2021-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Wassen

zie Groeien.