Synoniemen van was

2019-12-13

was

was - Zelfstandignaamwoord 1. weke laagsmeltende en waterafstotende stof zoals deze door bijen afgescheiden wordt om hun raten mee te bouwen 2. Naamwoord van handeling: het wassen, het schoonmaken met een vloeistof De was en de strijk zijn een steeds weerkerende klus. 3. het wasgoed: Ik moet de was nog te drogen hangen. 4. (aan)groei, stijging (vooral van water) ...

2019-12-13

Was

Was - leer in de (slappe) was zetten: doen glimmen door het te poetsen. De uitdrukking werd omstreeks 1860 bij de artillerie gebruikt, vooral met betrekking tot knevels die men kunstmatig zwart maakte. Thans gebruikt men de zegswijze goed in de slappe was zitten, in de zin van: er warmpjes bij zitten. Oorspronkelijk sloeg de slappe was dus op het glimmend gepoetste lederwerk van de soldatenuitrusting. ​

2019-12-13

was

Was is een zachte, vettige substantie die bestaat uit een verbinding van koolstof, waterstof en zuurstof; m.o. bijenwas en paraffinewas; zie ook boetseerwas en batikwas.

2019-12-13

Was

Zacht kneedbaar materiaal waar bijenwas in is verwerkt. Wordt gebruikt om te modelleren.

2019-12-13

was

was - zelfstandig naamwoord 1. doorschijnende, vette stof die door bijen gemaakt wordt ♢ we zetten deze oude houten tafel in de was 1. als was in iemands handen zijn [heel gewillig] 2. goed in zijn slappe was zitten [rijk zijn] 1. wat gewassen moet word...

2019-12-13

Was

Was is een vetachtig ligchaam, dat zich in zijne natuurlijke eigenschappen slechts weinig van de echte vetten onderscheidt, maar bij het koken met kaliloog geen glycerine levert. Het wordt in de opene lucht niet ranzig, is niet zoo spoedig smeltbaar als vet, ontleedt zich, evenals dit laatste, bij verwarming, maar geeft dan geene acroleïne. Het bijenwas of de zelfstandigheid, waaruit de waden der honigraten zijn zamengesteld, ontstaat door eene omzetting van suikerhoudend voedsel bij de spijsve...

2019-12-13

Was

Was - zie BIJENWAS en OZOKERIET (aardwas).

2019-12-13

was

Onder was wordt een groep vetachtige stoffen verstaan die niet helemaal eenduidig te omschrijven is. Het is een organisch-biologisch product, bestaande uit esters van wasalcoholen (hogere alkanolen en diolen) en waszuren (alkaan-carbonzuren met 24–34 koolstofatomen).

2019-12-13

was

was - Aanduiding voor diverse materialen die, hoewel ze geen chemisch homogene groep vormen, bepaalde fysieke kenmerken gemeen hebben, en meestal vast en doorschijnend zijn en een laag smeltpunt hebben.

2019-12-13

Was

Wat eerst van de bijen was.