Wat is de betekenis van was?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

was

was - Zelfstandignaamwoord 1. weke laagsmeltende en waterafstotende stof zoals deze door bijen afgescheiden wordt om hun raten mee te bouwen 2. Naamwoord van handeling: het wassen, het schoonmaken met een vloeistof De was en de strijk zijn een steeds weerkerende klus. 3. het wasgoed: ...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

was

was - zelfstandig naamwoord 1. doorschijnende, vette stof die door bijen gemaakt wordt ♢ we zetten deze oude houten tafel in de was 1. als was in iemands handen zijn [heel gewillig] ...

Lees verder
2017
2022-08-18
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Was

Was - leer in de (slappe) was zetten: doen glimmen door het te poetsen. De uitdrukking werd omstreeks 1860 bij de artillerie gebruikt, vooral met betrekking tot knevels die men kunstmatig zwart maakte. Thans gebruikt men de zegswijze goed in de slappe was zitten, in de zin van: er warmpjes bij zitten. Oorspronkelijk sloeg de slappe was dus op het g...

Lees verder
2017
2022-08-18
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Was

Zacht kneedbaar materiaal waar bijenwas in is verwerkt. Wordt gebruikt om te modelleren.

2002
2022-08-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

was

Was is een zachte, vettige substantie die bestaat uit een verbinding van koolstof, waterstof en zuurstof; m.o. bijenwas en paraffinewas; zie ook boetseerwas en batikwas.

1990
2022-08-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

was

was - Aanduiding voor diverse materialen die, hoewel ze geen chemisch homogene groep vormen, bepaalde fysieke kenmerken gemeen hebben, en meestal vast en doorschijnend zijn en een laag smeltpunt hebben.

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

was

een op vet gelijkend uitscheidingsprodukt van klieren in de achterlijfssegmenten van de bijen. De was dient voor de ratenbouw. In de industrie wordt het voor de vervaardiging van kaarsen, zalven, pleisters en boenwas gebruikt.

Lees verder
1964
2022-08-18
voornamen

Voornamenboek

Was

m Eenstammig verkorte Germ. naam, afgeleid van een Germ. vleivorm Waso. Die is te herleiden op een Germ. stam *hwata, Oudnoors hvatr ‘snel, vurig’, Oudengels hwaet 'snel dapper’, Oudhoogduits hwas ‘scherp, heftig'.

Lees verder
1954
2022-08-18
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Was

cera, de (on)gebleekte bijenwas, een goed vehiculum voor sommige zalven of pasta's.

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Was

1. s.; (het wassen, wasgoed), wask. 2. s.; (bijenwas), waeks; in de — zetten, waeksje.

Lees verder
1951
2022-08-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

was

V.T. van be, was.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Was

v., 1. het wassen : zij doen de was zelf; dit goed verkleurt niet in de was ; er is veel goed in de was, dat gewassen moet worden; — bij iem. in de ivas zijn, door hem zijn vuil goed laten wassen ; — fig. zegsw.: elk doekje wil in de ivas komen ; 2. (wassen), linnengoed enz. dat gewassen moet worden of gewas...

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Was

(1) esters van hogere eenwaardige alcoholen met een hoger vetzuur; hebben hoog smeltpunt en worden naar verhouding minder snel ranzig dan een vet; (2) uitscheidingsproduct van vele insecten, bv. door werkbijen aan de buikzijde tussen de achterlijfsringen. Voorts bij bladluizen.

Lees verder
1939
2022-08-18
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Was

Wat eerst van de bijen was.

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

was

I. m. (groei; toename, vermeerdering): er is was op de bovenrivier. II. v., in bet. 2 wassen (1 het wassen, inz. v. linnen of onderklederen; 2 wasgoed): 1 zakdoeken in de was doen; de was aan huis hebben; zelf de was doen; niet verkleurend in de was; 2 zij heeft elke week 5 wassen. III. o. en v. (vetachtige verbinding van bepaalde stoffen, inz. b...

Lees verder
1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Was

op vet gelijkende stof, afgescheiden d/d bijen en enkele soorten schildluizen, alsmede door eenige palmsoorten en andere trop. gewassen; minerale was of aardwas → ceresine. W. dient v/d vervaardiging v. kaarsen, zalven, enz.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Was

(scheikundig). Was noemt men de esters van hoogere vetzuren, welke echter niet met glycerine zooals de oliën en vetten, maar met hoogere alcoholen verbonden zijn. Ze onderscheiden zich van vetten, doordat zij in het algemeen hooger smelten, minder snel ranzig worden en niet gemakkelijk verzeept kunnen worden. Worden meestal in mengsels gebruik...

Lees verder
1929
2022-08-18
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Was

Cera, een product dat zich uit aan den buik der bijen zich bevindende klieren afscheidt. De gewone gele was wordt bij staan aan de lucht en bevochtiging wit, en is dan geschikt voor geneeskundig gebruik. Het meeest wordt zij gebruikt voor de samenstelling van z.g. lippenpommade, ceratum cetacei, een mengsel van cetaceum, amandeloli...

Lees verder
1919
2022-08-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Was

(Goed in zijn slappe) zitten, er warmpjes in zitten, ’t ruim hebben, eig. soldatenuitdrukking; in dienst wordt het leergoed met slappe was gepoetst. Goed in iets zitten, komt meer voor, en is waarschijnl. navolging van de uitdr. goed in de kleeren zitten. Het voorz. in komt op die wijze ook in vele uitdr. voor als: in zijn goud zijn, in zijn...

Lees verder
1916
2022-08-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Was

Was - zie BIJENWAS en OZOKERIET (aardwas).