Wat is de betekenis van WAO?

2023-03-31
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

WAO

Zie: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

2023-03-31
Begrippenlijst re-integratie

UWV (2017)

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een uitkering voor mensen die langdurig ziek zijn. WAO bestaat alleen nog voor mensen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden.

2023-03-31
Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

WAO

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is een wet die bedoeld is voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. De WAO voorziet arbeidsongeschikten op deze manier van een zeker inkomen. In 2005 werd de WAO opgevolgd door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Vanaf dat moment bestaat de WAO alleen nog voor mensen...

Lees verder
2023-03-31
Pensioen begrippen

Aegon (2016)

WAO

WAO is de afkorting voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.

2023-03-31
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

WAO

WAO - Afkorting voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet bepaalt dat werknemers die arbeidsongeschikt raken een uitkering ontvangen, die afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het inkomen. Naast de WAO is er de Wajong, de regeling voor gehandicapte jongeren, en de WAZ, de regeling voor arbeidsongeschikte...

Lees verder
2023-03-31
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

WAO

Wet op de /Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet trad in 1967 in werking en verving de vroegere Ongevallenwet en Invaliditeitswet. Ieder die door ziekte, ongeval of invaliditeit ongeschikt wordt om te werken, ontvangt ondersteuning krachtens de Ziektewet. Duurt deze ongeschiktheid langer dan een jaar, dan is r ien voor vergoeding aangewezen o...

Lees verder
2023-03-31
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

WAO

afk. van: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.