Wat is de betekenis van Wanneer — als — bijaldien — indien — ingeval — mits — tenware — tenzij — zoo?

2023-03-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Wanneer — als — bijaldien — indien — ingeval — mits — tenware — tenzij — zoo

Voorwaardelijke voegwoorden. Als en wan¬neer waren oorspronkelijk voegwoorden van tijd, doch beteekenen thans vaak ongeveer hetzelfde als indien, dat uitsluitend voorwaardelijk voeg¬woord is. In geval dat en bijaldien laten de verwezenlijking der gestelde voorwaarde in het midden. Mits is onder uitdrukkelijk beding dat de ge¬stelde voor...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten