Wat is de betekenis van wanneer?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wanneer

wanneer? - Bijwoord 1. een vraagwoord dat naar een tijdstip vraagt Wanneer komt hij naar huis? wanneer - Voegwoord 1. een woord dat gelijktijdigheid van twee zinnen aangeeft Het huis kan verkocht worden wanneer er overeenstemming bereikt is...

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wanneer

wanneer - voegwoord, bijwoord uitspraak: wan-neer of wan-neer 1. geeft een tijdstip aan ♢ wanneer je komt, is het alweer lente 2. geeft een voorwaarde aan, in het geval dat ♢ wanneer Jan...

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wanneer

(het accent wisselt), I. bw., 1. op welke tijd, op welk tijdstip: wanneer komt de trein?; 2. onder welke omstandigheden: wanneer is een getal deelbaar door 12? wanneer ook; II voegw. ter inleiding van een tijdbep. of een voorwaardelijke zin: wanneer de zon ondergaat, wordt het koel.

Lees verder
1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wanneer

adv., hoenear, hwannear; conj., hoenear’t, hwannear’t.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wanneer

[het accent wisselt], I. bw., 1. op welke tijd, op welk tijdstip : wanneer komt de trein? wanneer hebt ge hem gezien? — 2. onder welke omstandigheden : wanneer zijn twee driehoeken aan elkaar gelijk? wanneer is een getal deelbaar door 12? II. voegw. ter inleiding van een tijdbepalende of een voorwaardelijke zin : wanneer de z...

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wanneer

1. bw.: wan'neer komt gij, op welke tijd? 2. vgw.: wanneer' de zon schijnt, is het dag. Opm. Wanneer heeft betrekking op tijd. Men gebruike het niet voor indien.

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WANNEER

WANNEER - bw. op welken tijd, op welk tijdstip : wanneer komt de trein ?; wanneer hebt ge hem gezien ?; — onder welke omstandigheden : wanneer zijn twee driehoeken aan elkander gelijk ?; wanneer is een getal deelbaar door 12 ?; — voegw. ter inleiding van een tijdbepalenden of een voorwaardelijken zin: wanneer de zon ondergaat, wordt he...

Lees verder
1573
2022-07-06
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Wanneer

Quando. germ. vven: ang. vvhan, vvhen.

Lees verder