Wat is de betekenis van Walvisvaart?

2023-11-30
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Walvisvaart

Walvisvaart - In 1614 richtten kooplieden uit A. en Hoorn de Groenlandse of Noordse Compagnie op voor de walvisvangst, die in enkele jaren een vrijwel door de Hollanders beheerste tak van visvangst werd. De Compagnie heeft slechts tot 1642 bestaan, maar de walvisvaart bleef lang daarna in Holland en voor een belangrijk deel daarvan in A. geconcentr...

2023-11-30
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Walvisvaart

Walvisvaart, jacht op walvissen en robben wordt reeds in de negende eeuw vermeld. In 1612 zeilde het eerste Nederlandse schip ter walvisvaart; in 1614 volgde de oprichting van de → Noordse Compagnie. De walvisvangst was vooral in handen van inwoners van Ameland, Den Helder en Huisduinen. Na 1770 ging de Nederlandse walvisvaart achteruit. Oorlogen,...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Walvisvaart

Vorm van scheepvaart, toegespitst op de vangst en verwerking van walvissen. De Nederlandse walvisvaart kende een bloeiperiode van 1614 tot 1770. Aanvankelijk was het monopolie in handen van de Noordse Compagnie. Na beëindiging van het aan hen verleende octrooi in 1642 konden andere reders, waaronder Zaanse, zich gaan ontwikkelen. Door toenemen...

2023-11-30
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

WALVISVAART

De jacht op walvissen, vooral in de Noordelijke IJszee gedurende de 17de en 18de eeuw, waaraan de Zeeuwen intensief deelnamen. Er werd hoofdzakelijk gejaagd op Groenlandse walvis (Balaéna mysticétus) en Noordkaper (Eubalaéna glacialis). Beide soorten zijn door overbevissing thans zeer zeldzaam geworden. Het hoofdp...

2023-11-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

walvisvaart

De moderne walvisvangst wordt uitgeoefend in de Zuidelijke IJszee door het zogenaamde „fabrieksschip” (ook walvismoederschip of walvisvaarder genoemd) samen met een aantal (gewoonlijk zes tot acht) walvisjagers. Deze laatste zijn kleine stoom- of motorschepen van ongeveer 700 BRT, die de walvissen achtervolgen en door het afschieten van...

2023-11-30
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Walvisvaart

de jacht op walvissen en robben. Reeds 890 wordt de vangst van walvissen (vermoedelijk noordkapers) langs de kust van Tromso door de Noren vermeld. Omstreeks de 11e eeuw begonnen de bewoners van de kust van de Golf van Biskaje, de Basken uit Biarritz, Bayonne en San Sebastian met de walvisvangst. In 1372 viste men zelfs in de Sint-Laurens Baai. De...

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2023-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WALVISVAART

De jacht op de waardevolle walvissen wordt al sinds onheuglijke tijden bedreven. Het is niet uitgesloten dat reeds de Phoeniciërs ter walvisvaart togen. De Noren oefenden het bedrijf vermoedelijk reeds vóór de 10de eeuw uit langs de Atlantische kusten en in de 11de eeuw volgden Normandiërs en Vlamingen hun voorbeeld.De Baski...

2023-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Walvisvaart

v./m., de jacht op walvissen. Reeds in 890 wordt de vangst van walvissen (vermoedelijk noordkapers) langs de kust van Tromsø door de Noren vermeld. Omstreeks de 11e eeuw begonnen de bewoners van de kust van de Golf van Biskaje, de Basken uit Biarritz, Bayonne, en San Sebastian met de walvisvangst. In 1372 viste men zelfs in de Sint-Laurens B...